Dacă mai era nevoie: motivele pentru care Văcean a fost demis

Niciun comentariu

În anul 1890 a luat  fiinţă Societatea Filarmonică din Arad, instituţie cu programe ambiţioase de concerte simfonice şi cor, definitorie pentru viaţa muzical-culturală a oraşului vremii respective. Ulterior, în 1948, se constituie Filarmonica din Arad, înfiinţată de Consiliul Local al Oraşului Arad.  În scurt timp, Orchestrei Simfonice i se alătură un Cor Academic şi o formaţie de muzică populară. Din 1948, activitatea Filarmonicii este organizată în stagiuni de câte 10 luni. Acum, în 2016, ne aflăm în cel de-al 126-lea an de existenţă pe teritoriul arădean a unei instituţii de spectacole muzicale, astfel că există o adevarată tradiţie muzicală locală.

De-a lungul acestui mai bine de un secol de existenţă neîntreruptă, Filarmonica a fost condusă de numeroase personalităţi muzicale, oameni care au înţeles necesitatea de a exercita şi funcţii administrative. Desigur că dincolo de drepturile şi obligaţiile legale ce-i revin unui director sau manager muzical, aspecte precum reprezentarea cu demnitate, nobleţe, onoare şi moralitate desăvârşită a instituţiei sale este inclusiv o datorie umană.

Instituţiile cu profil cultural-artistic au rolul de a educa, dezvolta, rafina comportamentul cetăţeanului în societatea contemporană; acest deziderat este realizat nu doar prin activitatea propriu-zisă a instituţiei (concerte, festivaluri, turnee, manifestaţii etc.), ci totodată şi prin personalitatea celor care compun instituţia respectivă. Membrii unei filarmonici, dar mai cu seamă conducătorul acesteia,  trebuie să fie necontenit adevărate valori umane care să reflecte pe deplin exercitarea scopului educativ.

În secolul XXI, aşteptările melomanilor de la managerii instituţiilor artistice cu profil muzical (filarmonică, opera, operetă) sunt cu atât mai crescute cu cât accentul pus de ţările membre  ale Uniunii Europene pe latura culturală este sporit; tendinţa administraţiilor publice locale din România  este de a aloca un procent crescut culturii, punându-se accent pe încurajarea şi dezvoltarea celor mai variate tipuri de instituţii culturale, printre care şi filarmonicile ce aparţin unităţilor administrativ-teritoriale.

 

Domnul dr. Alin Corneliu Văcean, manager al Filarmonicii de Stat,  începând cu data de 01.10.2014, prin conduita sa repetată, a vădit numeroase atitudini, comportamente contrare expectativelor de înaltă ţinută profesională pe care Consiliul Local al Municipiului Arad, Primăria Municipiului Arad, mass-media locală/naţională şi publicul meloman le au de la acesta.

Redăm cu titlu exmplificativ în cele ce urmează unele aspecte relevante, de natură să impună concluzia că, fiecare dintre acestea luate separat, cu atât mai mult avute în vedere cumulativ, menţinerea domnului dr. Alin Văcean ca manager al Filarmonicii Arad încalcă legislaţia în vigoare, clauzele contractului de management şi prejudiciază imaginea instituţiei şi a autorităţii Consiliului Local al Municipiului Arad şi a Primarului Municipiului Arad.

 

A  menţinut o relaţie tensionată cu mass-media locală, de multe ori apărând articole-pamflet privitoare la dumnealui (drept feed-back) şi la modul defectuos în care înţelege să se raporteze la  presă, programele, obiectivele culturale girate de Consiliul Local prin intermediul Filarmonicii nefiind promovate adecvat de presă din cauza tensiunilor create de manager.

 

La emisiunile televizate la care a fost invitat, în decursul exercitării acestui mandat, a proferat în repetate rânduri acuzaţii şi ironii la adresa angajaţilor instituţiei Filarmonicii, punând pe tapet problemele cu care se confruntă, dar pe care le-a prezentat într-un registru tendenţios, de natură să fragilizeze încrederea consumatorilor de artă muzicală în eficienţa sa managerială.

 

Angajaţilor Filarmonicii, în speţă, celor care îl contestă, le–a  transmis pe toate căile,  mesaje extrem de jignitoare,  proferând insulte, calomnii şi ameninţări, într-un limbaj agresiv şi extrem de nepoliticos.

Prin imposibilitatea purtării unui dialog civilizat cu liderii şi membrii sindicali, a declanşat greva S.A.I.F. Arad la finalul anului 2014.

A  determinat S.A.I.F. Arad să înainteze numeroase petiţii, plângeri, sesizări şi informări Consiliului Local al Municipiului Arad şi Primăriei Municipiului Arad, angajaţii solicitând numeroase audienţe, în cadrul cărora solicitau sprijinul administraţiei în vederea reinstalării unui climat de linişte şi normalitate în această instituţie creată tocmai pentru a  promova arta, farmecul  caracterului uman, stima de sine, prestigiul şi nobleţea umană şi de a forma şi cultiva publicul.

Perioadele de grevă şi protestele spontane ale angajaţilor  au  diminuat concentrarea şi preocuparea orchestrei şi corului pentru a atinge obiectivele unui act artistic de înaltă competenţă.

 

Dl. Văcean a  ignorat sfaturile consilierilor locali şi ale altor responsabili din administraţie atunci când s-a pus problema concedierii unor angajaţi, inclusiv a celor doi lideri de sindicat incomozi; pentru faptele considerate ca fiind încălcări de regulamente, respectivii angajaţi  puteau fi sancţionaţi cu sancţiuni adecvate, proporţionale cu gravitatea faptei lor, şi nu cu concedierea.

Dl. Văcean a dispus drastic  măsura concedierii, dovedind astfel şi gestiune imprudentă.

Instanţele de judecată au anulat deciziile de concediere şi au obligat Filarmonica la plata de despăgubiri,  sume semnificative care au fost plătite din bani publici, prejudiciind şi patrimonial instituţia Filarmonicii şi bugetul public.

 

A respins invitaţia consilierilor din comisia de cultură atunci când au organizat  întâlniri de dezbatere a problemelor cu care se confruntă Filarmonica şi sunt generatoare de conflict. În timp ce consilierii interesaţi să găsească punţi de comunicare între manager şi sindicat îl aşteptau în  sala de şedinţe a Consiliului Local, dl. manager s-a scuzat că se află la medic, dar în acest  timp posta mesaje pe facebook la adresa sindicaliştilor.

 

A iscat un conflict de amploare cu domnul consilier Cătălin-Adrian Lazurcă (preşedintele Comisiei de Cultură a Consiliului Local al Municipiului Arad la vremea respectivă) la începutul anului 2015, în cadrul evaluării anuale la care a fost supus; de faţă cu comisia de evaluare l-a jignit pe domnul consilier, negându-i acestuia calitatea legală de a-i evalua periodic activitatea, conform legii şi contractului de management; domnul consilier şi-a dat demisia din Consiliul Local imediat după acest conflict.

 

S-a adresat deseori consilierilor şi  Consiliului Local al Municipiului Arad utilizând un limbaj arogant şi necorespunzător chiar faţă de consilierii locali care au votat proiectul de hotărâre prin care domnul Văcean a preluat mandatul de manager al Filarmonicii de Stat Arad; la şedinţele  Consiliului la care domnul Văcean a luat cuvântul, tonul său exprima dispreţ faţă de calitatea consilierilor, faţă de solemnitatea aferentă unei şedinţe oficiale.

 

A determinat presa naţională, televiziunile,  să arunce o lupă asupra conflictelor existente la nivelul Filarmonicii de Stat Arad, astfel încât inclusiv cei doi preşedinţi la nivel naţional ai Federaţiei Cultură şi Mass Media FAIR – MediaSind au fost prezenţi în Arad la finalul anului 2015, tocmai pentru a purta discuţii cu reprezentanţii administraţiei publice locale; aceştia au cerut în mod explicit Consiliului Local al Municipiului Arad demiterea domnului Văcean.

 

A determinat reacţia FIA, International Federation of Actors din Brussels, care a înaintat domnului primar Gheorghe Falcă o adresă vehementă prin care se solicită intervenţia acestuia; aceeaşi adresă a fost înaintată totodată şi altor personalităţi de prim rang din România, ca, de exemplu,  domnului preşedinte Klaus Iohannis, domnului prim-ministru Dacian Cioloş etc.

 

A ignorat în multiple rânduri solicitarea expresă şi argumentată privind înaintarea demisiei, solicitare transmisă de domnul primar Gheorghe Falcă atât în timpul şedinţelor ordinare/extraordinare ale Consiliului Local al Municipiului Arad, cât şi în declaraţiile de presă acordate în diverse ocazii.

 

La începutul anului 2016 i-a trimis un mesaj tip sms foarte degradant domnului Lazurcă, prin care îi adresa grave injurii, arătând astfel că nu înţelege să remedieze imaginea şi aşa mult avariată a Filarmonicii de Stat Arad; domnul Lazurcă a trimis către mass-media locală un print-screen cu mesajul primit de la domnul manager Văcean, arătând astfel că an după an comportamentul managerului este din ce în ce mai deplorabil, acesta neînţelegând de fapt ce înseamnă să reprezinţi o instituţie de cultură veche de 126 de ani; incidentul a fost preluat şi taxat negativ în mod insistent de site-uri, portaluri de ştiri, televiziuni, comportând mediatizare naţională exagerată, întreaga ţară fiind contrariată de un astfel de  comportament nedemn de un reprezentant cultural.

 

La scurtă vreme după, a apărut din nou pe internet un nou mesaj tip sms trimis de domnul Văcean unui arădean, mesaj extrem de vulgar şi nedemn pentru un manager cultural.

 

Managerul în cauză i-a adresat pe pagina sa de facebook un mesaj tendenţios şi depreciativ domnului consilier local Marin Lupaş, mesaj preluat imediat de o publicaţie media arădeană.

 

În cursul anului 2016,  în vederea evaluării managementului aferent anului 2015, dl. Văcean a depus raportul de activitate cerut de lege. Procedural, trebuia să prezinte acest raport şi în cadrul unui interviu organizat legal în prezenţa reprezentantului autorităţii şi a specialiştilor din domeniu, desemnaţi dintre actualii sau foştii manageri de filarmonici din ţară/specialişti în domeniu, a căror deplasare la Arad presupunea cheltuieli şi un program dedicat. Înainte de a se prezenta la evaluarea anuală a managementului, a notificat concediu medical pentru perioada în care urma să se desfăşoare interviul de evaluare. Autorităţile locale au  manifestat respect faţă de documentele de scutire  prezentate şi au organizat o nouă evaluare după revenirea din concediu medical a managerului. Dl. Văcean s-a îmbolnăvit iar, notificând un nou concediu medical tot pentru câteva zile. Probabil starea de sănătate precară nu l-a ţintuit la pat de vreme ce a fost posibilă identificarea domniei-sale pe o terasă din municipiu.

 

S-a convocat  şi s-a organizat şi o a treia sesiune de evaluare,  dar managerul, de această dată sănătos,  a ignorat cu totul eforturile Consiliului Local de a-l evalua şi a plecat la Londra, iniţial într-o delegaţie oficială, de câteva zile, la sfârşitul căreia putea fi prezent la evaluare, dar dl. manager a ales să rămână la Londra, pentru un concediu de odihnă de 30 de zile. Acest concediu a fost notificat autorităţilor locale  direct de la Londra, prin poştă electronică.

Această atitudine de zădărnicire a procesului de evaluare şi de plecare într-un concediu lung în plină stagiune, când legea impune efectuarea concediilor, de regulă, în afara stagiunii, reflectă din nou dispreţ, nepăsare şi abuz.

Chiar şi în absenţa sa, comisia,  întrunită la Arad, a analizat raportul de activitate şi a evaluat managementul şi în lipsa managerului de la interviu.

 

Dl. Alin Văcean a pus sub semnul îndoielii legalitatea evaluării sale care a avut loc în luna mai, postând pe wall la pagina proprie de facebook un mesaj plin de multiple jigniri faţă de domnul viceprimar Levente Bognar,  responsabil cu activităţile culturale, o personalitate respectată şi un iubitor de cultură, faţă de Consiliul Local al Municipiului Arad, luând totodată în derâdere competenţa şi obiectivitatea membrilor din comisia de evaluare.

 

Tot în luna mai 2016,  Alin Văcean a adresat un mesaj public extrem de ofensator pe facebook domnului Călin Costea, candidat la funcţia de primar al municipiului Arad; faptul este cu atât mai grav cu cât domnul manager a distribuit mesajul inclusiv de pe pagina oficială de facebook a Filarmonicii de Stat Arad, în scopul de a populariza masiv invectivele formulate, cu toate că interesele sale personale sunt vădit neonorante şi total necorelate cu instituţia artistică pe care o manageriază; pagina de facebook a Filarmonicii a fost creată strict în scopul de a comunica publicului interesat activităţile curente ale instituţiei şi nicidecum în ideea de a vehicula prin intermediul ei interese personale.

A doua zi, a apărut un alt articol scris de jurnalistul Lucian Dănilă, prin care acesta din urmă făcea public un mesaj privat primit de la Alin Văcean, mesaj de o natură la fel de licenţioasă verbal ca şi cel adresat domnului Costea, într-un limbaj de o obscenitate fără limite.

 

Constatând repetatele prejudicii de imagine aduse de domnul dr. Alin Corneliu Văcean instituţiei al cărei manager este, şi anume Filarmonica de Stat Arad,

având în vedere apariţia în mass-media locală şi naţională în perioada exercitării mandatului de manager la Filarmonica de Stat Arad (2014-2016) a unui număr mare de articole privind modurile de prejudiciere a imaginii Filarmonicii de Stat Arad, de către domnul dr. Alin Corneliu Văcean, precum cele enumerate mai jos doar cu titlu exemplificativ (mai numeroase în anexă):

 1. A “explodat” Filarmonica: http://www.aradon.ro/a-explodat-filarmonica/1481393;

 

 1. Greva a sistat concertul de joi de la Filarmonica: http://www.aradon.ro/greva-a-sistat-concertul-de-joi-de-la-filarmonica/1482260;

 

 1. Arde Filarmonica! Angajaţii instituţiei vor capul managerului Alin Văcean: http://specialarad.ro/arde-filarmonica-angajatii-institutiei-vor-capul-managerului-alin-vacean/;

 

 1. CULTURĂ: Dimploma „băi, deşteptule” pentru merite deosebite în atragerea de UNLIKE se acordă lui Alin Văcean: http://specialarad.ro/cultura-dimploma-bai-desteptule-pentru-merite-deosebite-in-atragerea-de-unlike-se-acorda-lui-alin-vacean/;

 

 1. JENANT: Şir lung de ACUZAŢII la adresa directorului Filarmonicii. „De ce trebuie să avem noi ruşinea asta?”: http://newsar.ro/jenant-sir-lung-de-acuzatii-la-adresa-directorului-filarmonicii-de-ce-trebuie-sa-avem-noi-rusinea-asta/;

 

 1. Protestele artiştilor de la Filarmonică, în atenţia premierului: http://www.actualitati-arad.ro/protestele-artistilor-de-la-filarmonica-in-atentia-premierului/;

 

 1. Alin Văcean, reclamat pentru „atitudine impardonabilă“: http://www.actualitati-arad.ro/alin-vacean-reclamat-pentru-atitudine-impardonabila/;

 

 1. Ţambalagiul urechist de la Filarmonică: http://glsa.ro/arad/179161-tambalagiul-urechist-de-la-filarmonica.html;

 

 1. Alin Văcean ameninţă ziariştii şi vrea să fie „despăgubit” prin vânzarea harpelor Filarmonicii: http://glsa.ro/arad/202890-alin-vacean-ameninta-ziaristii-si-vrea-sa-fie-despagubit-prin-vanzarea-harpelor-filarmonicii.html;

 

 1. Federaţia FAIR-MediaSind condamnă concedierea abuzivă a liderilor sindicali de la Filarmonica de Stat Arad: http://www.agerpres.ro/cultura/2015/10/27/federatia-fair-mediasind-condamna-concedierea-abuziva-a-liderilor-sindicali-de-la-filarmonica-de-stat-arad-09-09-07;

 

 1. Curtea de Apel Timişoara a anulat sancţiunea concedierii liderului de sindicat din Filarmonica Arad: http://www.agerpres.ro/justitie/2015/12/03/curtea-de-apel-timisoara-a-anulat-sanctiunea-concedierii-liderului-de-sindicat-din-filarmonica-arad-20-37-13;

 

 1. La Filarmonica: Alin Vacean ataca, sindicalistii ripostează, muzica răsună: http://www.aradon.ro/la-filarmonica-alin-vacean-ataca-sindicalistii-riposteaza-muzica-rasuna/1493281;

 

 1. Liderul de sindicat de la Filarmonica a fost dat afara: http://www.aradon.ro/liderul-de-sindicat-de-la-filarmonica-a-fost-dat-afara/1501769;

 

 1. Se va cânta în linişte la Filarmonica din Arad: http://www.aradon.ro/se-va-canta-in-liniste-la-filarmonica-din-arad/1523512;

 

 1. Filarmonica se muta la Tribunal: http://www.aradon.ro/filarmonica-se-muta-la-tribunal/1462447;

 

 1. Miting cu concedieri la Filarmonică: http://www.aradon.ro/miting-cu-concedieri-la-filarmonica/1581129;

 

 1. Cine are dreptate la Filarmonica Arad?: http://www.aradon.ro/cine-are-dreptate-la-filarmonica-arad/1599185;

 

 1. Replica „nedorită” a lui Văcean: http://www.aradon.ro/replica-nedorita-a-lui-vacean/1581597;

 

 1. Sindicatul Filarmonicii răspunde atacurilor lui Văcean! Dogaru avea acordul managerului: http://specialarad.ro/vacean-iese-la-atac-presedintele-sindicatului-filarmonicii-a-plecat-la-ciubuc-la-londra/;

 

 1. ITM DA DREPTATE ANGAJATILOR FILARMONICII IN PRIVINTA ZILELOR LIBERE. CONDUCEREA SE FACE CA PLOUA: http://www.livearad.ro/itm-da-dreptate-angajatilor-filarmonicii-in-privinta-zilelor-libere-conducerea-se-face-ca-ploua/;

 

 1. VACEAN SE RAZBOIESTE, NOI PLATIM: CONDUCEREA FILARMONICII A FOST AMENDATA DIN NOU DE ITM: http://www.livearad.ro/vacean-se-razboieste-noi-platim-conducerea-filarmonicii-a-fost-amendata-din-nou-de-itm/;

 

 1. CONDUCEREA FILARMONICII MAI PIERDE UN PROCES CU ANGAJATII. MAI MARII PRIMARIEI SE FAC CA PLOUA: http://www.livearad.ro/conducerea-filarmonicii-mai-pierde-un-proces-cu-angajatii-mai-marii-primariei-se-fac-ca-ploua/;

 

 1. Văcean şi-a văzut visul cu ochii: a reuşit să-i dea afară pe cei doi lideri ai Sindicatului Artiştilor Interpreţi: http://glsa.ro/arad/215218-tiberiu-varyas-vice-liderul-sindicatului-artistilor-interpreti-din-cadrul-filarmonicii-de-stat-arad-a-fost-concediat.html;

 

 1. Filarmonica a ajuns de râsul curcilor: Artiştii, „judecaţi” de administratori şi pompieri: http://newsar.ro/filarmonica-a-ajuns-de-rasul-curcilor-artistii-judecati-de-administratori-si-pompieri/;

 

 1. Halo, dom’ primar, cât îl mai (sus)ţii?! Văcean a mai pierdut un proces pentru ABUZURILE săvârşite împotriva angajaţilor: http://newsar.ro/halo-dom-primar-cat-il-mai-sustii-vacean-a-mai-pierdut-un-proces-pentru-abuzurile-savarsite-impotriva-angajatilor/;

 

 1. Încă o ÎNFRÂNGERE pentru Văcean: Instanţa a ANULAT decizia de concediere a lui Mihai Dogaru de la Filarmonică: http://newsar.ro/inca-o-infrangere-pentru-vacean-instanta-a-anulat-concedierea-lui-mihai-dogaru-de-la-filarmonica/;

 

 1. Falcă: „Îi solicit lui Văcean să se retragă din funcţia de director”: http://www.aradon.ro/falca-ii-solicit-lui-vacean-sa-se-retraga-din-functia-de-director/1550532;

 

 1. Hopa Mitică cu directorul Văcean: http://www.aradon.ro/hopa-mitica-cu-directorul-vacean/1559100;

 

 1. CLM joacă în telenovela Văcean: http://www.aradon.ro/clm-joaca-in-telenovela-vacean/1567919;

 

 1. Directorii Văcean şi Costea, umiliţi de Falcă în CLM şi trimişi în ultima bancă!: http://specialarad.ro/directorii-vacean-si-costea-umiliti-de-falca-in-clm-si-trimisi-in-ultima-banca/;

 

 1. Falcă, mesaj pentru Alin Văcean: „NU te mai doreşte NIMENI!”: http://newsar.ro/falca-mesaj-pentru-alin-vacean-nu-te-mai-doreste-nimeni/;

 

 1. Falcă, despre Văcean: „A depăşit toate normele de bun-simţ“: http://www.actualitati-arad.ro/falca-despre-vacean-a-depasit-toate-normele-de-bun-simt/;

 

 1. Ameninţări la Filarmonică. Văcean, comparat cu Berlusconi: http://www.actualitati-arad.ro/amenintari-la-filarmonica-vacean-comparat-cu-berlusconi/;

 

 1. Falcă, ATAC la Văcean, care a rămas pe funcţie: ”Nu te mai doreşte nimeni! Înţelege!”: http://www.arq.ro/falca-atac-la-vacean-care-a-ramas-pe-functie-nu-te-mai-doreste-nimeni-intelege/805;

 

 1. Arad: Situaţie tensionată la Filarmonica de Stat: http://www.agerpres.ro/social/2015/10/14/arad-situatie-tensionata-la-filarmonica-de-stat-17-12-27;

 

 1. Arad: Situaţia de la Filarmonică, discutată de liderii FAIR- MediaSind cu prefectul judeţului şi cu viceprimarul municipiului: http://www.agerpres.ro/social/2015/11/04/arad-situatia-de-la-filarmonica-discutata-de-liderii-fair-mediasind-cu-prefectul-judetului-si-cu-viceprimarul-municipiului-19-30-35;

 

 1. Biroul Executiv al FAIR Mediasind solicită CL Arad să-l demită pe managerul Filarmonicii de Stat, Alin Văcean: http://www.agerpres.ro/social/2015/11/09/biroul-executiv-al-fair-mediasind-solicita-cl-arad-sa-l-demita-pe-managerul-filarmonicii-de-stat-alin-vacean-14-44-21;

 

 1. „Nu cereţi demisia lui Văcean! Demiteţi-l”: http://www.aradon.ro/nu-cereti-demisia-lui-vacean-demiteti-l/1588145;

 

 1. De câte ori putea fi demis?: http://www.aradon.ro/de-cate-ori-putea-fi-demis/1589635;

 

 1. Jocuri absurde la Filarmonica de Stat Arad: http://www.aradon.ro/jocuri-absurde-la-filarmonica-de-stat-arad/1585443;

 

 1. Federaţia FAIR-MediaSind a decis: Alin Văcean trebuia să fie destituit încă din anul 2012!: http://specialarad.ro/federatia-fair-mediasind-a-decis-alin-vacean-trebuia-sa-fie-destituit-inca-din-anul-2012/;

 

 1. Conducerea Filarmonicii a organizat o conferinţă de presă pentru a discuta despre activităţile şi problemele din cadrul instituţiei în 2015: http://specialarad.ro/conducerea-filarmonicii-a-organizat-o-conferinta-de-presa-pentru-a-discuta-despre-activitatile-si-problemele-din-cadrul-institutiei-in-2015/;

 

 1. „Filarmonica Arad – extremă urgenţă!”: sindicaliştii cer CLM să soluţioneze conflictul artiştilor cu managerul abuziv Alin Văcean:  http://glsa.ro/arad/200718-filarmonica-arad-extrema-urgenta-sindicalistii-cer-clm-sa-solutioneze-conflictul-artistilor-cu-managerul-abuziv-alin-vacean.html;

 

 1. FAIR MediaSind: „Toţi vor plecarea lui Alin Văcean din Filarmonică, dar nimeni nu mişcă nici undeget!”:http://glsa.ro/?s=FAIR+MediaSind%3A+To%C8%9Bi+vor+plecarea+lui+Alin+V%C4%83cean;

 

 1. Federaţiile internaţionale ale muzicienilor, actorilor şi jurnaliştilor, sezizate despre ABUZURILE de la Filarmonica din Arad: http://newsar.ro/federatiile-internationale-ale-muzicienilor-actorilor-si-jurnalistilor-sezizate-despre-abuzurile-de-la-filarmonica-din-arad/;

 

 1. Federaţiile internaţionale ale muzicienilor, actorilor şi jurnaliştilor, cu ochii pe Filarmonică. Liderii FAIR-MediaSind vin la Arad: http://newsar.ro/federatiile-internationale-ale-muzicienilor-actorilor-si-jurnalistilor-cu-ochii-pe-filarmonica-liderii-fair-mediasind-vin-la-arad/;

 

 1. Mesajul FAIR-MediaSind în cazul Văcean: „Noi nu dorim îndreptarea păcătosului, ci înlăturarea lui”: http://newsar.ro/mesajul-fair-mediasind-in-cazul-vacean-noi-nu-dorim-indreptarea-pacatosului-ci-inlaturarea-lui/;

 

 1. FAIR-MediaSind aruncă BOMBA: Contractul lui Văcean putea fi REZILIAT încă din 2012: http://newsar.ro/fair-mediasind-arunca-bomba-contractul-lui-vacean-putea-fi-reziliat-inca-din-2012/;

 

 1. FEDERATIA SINDICATELOR DIN CULTURA CONDAMNA ABUZURILE CARE SE PETREC LA FILARMONICA ARAD: http://www.livearad.ro/federatia-sindicatelor-din-cultura-condamna-abuzurile-care-se-petrec-la-filarmonica-arad/;

 

 1. FEDERATIA SINDICATELOR DIN CULTURA SI MASS-MEDIA SOLICITA DEMITEREA DE URGENTA A MANAGERULUI FILARMONICII ARAD: http://www.livearad.ro/federatia-sindicatelor-din-cultura-si-mass-media-solicita-demiterea-de-urgenta-a-managerului-filarmonicii-arad/;

 

 1. Rezoluţie: „Reinstauraţi legalitatea la Filarmonica din Arad“: http://www.actualitati-arad.ro/rezolutie-reinstaurati-legalitatea-la-filarmonica-din-arad/;

 

 1. Se cere demiterea lui Văcean. S-ar putea ajunge la proteste în faţa ambasadelor României din UE: http://www.arq.ro/se-cere-demiterea-lui-vacean-s-ar-putea-ajunge-la-proteste-in-fata-ambasadelor-romaniei-din-ue/2634;

 

 1. Zeci de angajaţi ai Filarmonicii Arad, protest pe treptele instituţiei pentru schimbarea managerului: http://www.mediafax.ro/cultura-media/zeci-de-angajati-ai-filarmonicii-arad-protest-pe-treptele-institutiei-pentru-schimbarea-managerului-foto-13841677;

 

 1. Filarmonica ratează un turneu la Milano din cauză că Văcean a vrut să schimbe componenţa corului şi a orchestrei: http://glsa.ro/arad/210184-filarmonica-rateaza-un-turneu-la-milano-din-cauza-ca-vacean-a-vrut-sa-schimbe-componenta-corului-si-a-orchestrei.html;

 

 1. Două arădence au fost chemate la poliţie pentru că-l hărţuiesc pe Adrian Văcean, fratele managerului Filarmonicii: http://glsa.ro/arad/214286-doua-aradence-au-fost-chemate-la-politie-pentru-ca-l-hartuiesc-pe-adrian-vacean-fratele-managerului-filarmonicii.html;

 

 1. Filarmonica în era lui Văcean: ABUZURI PESTE ABUZURI, tolerate ipocrit de MUNICIPALITATE : http://newsar.ro/filarmonica-in-era-lui-vacean-abuzuri-peste-abuzuri-tolerate-ipocrit-de-municipalitate/;

 

 1. HALUCINANT! Unde s-a ajuns: Managerul Filarmonicii l-a urmărit şi l-a fotografiat pe vicepreşedintele sindicatului: http://newsar.ro/halucinant-unde-s-a-ajuns-managerul-filarmonicii-l-a-urmarit-si-l-a-fotografiat-pe-vicepresedintele-sindicatului/;

 

 1. Văcean, dirijatul şi capitala culturală europeană: http://newsar.ro/vacean-dirijatul-si-capitala-culturala-europeana/;

 

 1. PROTEST AL SPECTATORILOR IMPOTRIVA LUI VACEAN, LA CONCERTUL FILARMONICII. POLITISTII AU INABUSIT „REVOLTA“: http://www.livearad.ro/protest-al-spectatorilor-impotriva-lui-vacean-la-concertul-filarmonicii-politistii-au-inabusit-revolta/;

 

 1. „S.O.S. Salvaţi Filarmonica“. Artiştii au protestat pe treptele Palatului Cultural: http://www.actualitati-arad.ro/s-o-s-salvati-filarmonica-artistii-au-protestat-pe-treptele-palatului-cultural/;

 

 1. Scrisoare deschisă adresată primarului Falcă: http://www.actualitati-arad.ro/scrisoare-deschisa-adresata-primarului-falca/;

 

 1. Mesaj INCREDIBIL de la Alin Văcean către fostul consilier local Cătălin Lazurca: ”… maimuţoi plăpând!”: http://www.arq.ro/mesaj-incredibil-de-la-alin-vacean-care-fostul-consilier-local-catalin-lazurca-maimutoi-plapand/3855;

 

 1. Mesajul jenant al directorului Filarmonicii către unul dintre cei mai respectabili consilieri locali: „Mi-am amintit de mecla ta patetică de maimuţoi plăpând!…“: http://glsa.ro/arad/224614-mesajul-jenant-al-directorului-filarmonicii-catre-unul-dintre-cei-mai-respectabili-consilieri-locali-mi-am-amintit-de-mecla-ta-patetica-de-maimutoi-plapand.html;

 

 1. Managerul Filarmonicii Arad, într-un nou scandal. Mesaj jignitor trimis fostului şef al Comisiei de Cultură din CL: http://radiotimisoara.ro/2016/01/10/managerul-filarmonicii-arad-intr-un-nou-scandal-mesaj-jignitor-trimis-fostului-sef-al-comisiei-de-cultura-din-cl/;

 

 1. Alin Văcean (încă angajatul primarului Falcă) a transmis un mesaj obscen unui arădean…: http://mandri.ro/alin-vacean-inca-angajatul-primarului-falca-a-transmis-un-mesaj-obscen-unui-aradean/;

 

 1. Alin Văcean, atac dur la consilierul local Lupaş: îl trimite la afaceri cu bovine şi îi cere demisia!: http://www.vestic.ro/articol_49459/alin-vacea-atac-neateptat-la-consilierul-local-lupa-il-trimite-la-afaceri-cu-bovine-i-ii-cere-demisia.html;

 

 1. Alo, chemaţi vidanja! Alin, directorul Filarmonicii Arad, dejectează pe Facebook (ATAŞĂRI):http://specialarad.ro/alo-chemati-vidanja-alin-directorul-filarmonicii-arad-dejecteaza-pe-facebook-atasari/,

 

Având în vedere:

 1. Petiţia online  privind îndepărtarea managerului Alin Văcean şi readucerea Filarmonicii în  rândul simbolurilor oraşului – 1717 semnatari (http://www.petitieonline.com/salvati_filarmonica_arad);
 2. Adresa nr. 216/16.12.2014 adresată Primarului Municipiului Arad, Gheorghe Falcă, de către Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Culturii, Alexandru Vasile Oprean,  prin care se cere rezolvarea conflictelor din Filarmonica de Stat Arad;

Având în vedere faptul că, astfel cum rezultă din contractul de management nr. 62546 din  1.10.2014, încheiat cu respectarea legislaţiei în vigoare, domnul dr. Alin Corneliu Văcean a prejudiciat în mod repetat  imaginea şi prestigiul Filarmonicii de Stat Arad,  autorităţilor publice locale şi Municipiului Arad şi că sunt aplicabile prevederile art. 7 pct. (2), lit.  f),  art. 9 alin. (2), art. 17, art. 18 alin. (1), art. 27 alin. (1), lit. h) , alin. (3) din contractul de management,

Luând în considerare art. 32, alin. (1) lit.”g” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea nr.269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data încheierii contractului de management, şi anume, 01 10.2014,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera a),  alin. (6) lit. a), pct. 4, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere art. 32, alin. (1) lit.”g” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data încheierii contractului de management, şi anume, 01 10.2014,

Art. 102 alin. 1) din Legea nr. 71/2011, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa contractelor, stabileşte: „Contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea sa”, contractul fiind guvernat de  prevederile legale sub imperiul cărora s-a încheiat,  potrivit principiului tempus regit actum.

Ca urmare, analizând cele de mai sus, constatăm că se impune soluţionarea urgentă a problemelor de  management la Filarmonica Arad,  imperativ de interes public, fiind  întrunite cerinţele legale şi contractuale şi  propunem încetarea contractului de management  încheiat cu dl. Alin Corneliu VĂCEAN şi numirea unui manager interimar până la asigurarea prin concurs a managementului instituţiei.

Category: Arad
Tags: , , , ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog introdu o adresă email validă.

Meniu