Subvenția pentru roșii în solar 2017: condiții de accesare pentru micii fermieri

Niciun comentariu

 

Subvenția de 3.000 de euro pe hectar pentru cultivarea roșiilor este cea mai așteptată măsură în agricultura pe suprafețe mici. De acest sprijin ar urma să beneficieze și producătorii cu teren puțin, dar care au investit în solarii sau sere întrucât ajutor de stat se plătește doar pentru cultura de tomate în spații protejate.

 

Proiectul privind condițiile de acordare a subvenției pentru tomate este în plină dezbatere și deja au fost postate pe site-ul Ministerului Agriculturii trei documente – unul cu criterii generale, apoi unul cu norme de aplicare și, vineri, o formă revizuită a normelor. Ca și principal element de noutate adusă formei inițiale, a fost restrânsă perioada de cultură a roșiilor, astfel încât nu mai intră la plată recoltele din plin sezon, ci sunt sprijiniți fermierii care fie ies foarte devreme cu producția pe piață, fie reușesc să producă mai aproape de iarnă. Acestea sunt, de altfel, cele două mari perioade când România este la mâna importurilor de tomate, iar măsura tocmai această problemă o are de rezolvat scrie agrointel.ro!

Subvenția pentru cultura de roșii în spații protejate – condiții de eligibilitate

1. Sprijinul este achitat sub formă de ajutor de minimis, adică pentru a vă încadra la plată, trebuie să nu fi primit ajutor de minimis echivalent sau peste valoarea de 15.000 de euro.

2. Legumicultorii care accesează schemă trebuie să facă parte din următoarele categorii:
a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, valabil până la data plăţii ajutorului de minimis;
b)producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
c)producătorilor agricoli persoane juridice.

Totodată, fermierii trebuie să fie înregistrati în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul 2017.

3. Suprafața minimă ce trebuie să existe în exploatația solicitantului trebuie să fie de minim 1.000 de metri pătrați de solar sau seră. Suprafața trebuie ”marcată la loc vizibil, cu o placa indicator cu dimensiunile de circa 300 x 400 mm, pe care să se găsească inscripția ,,Suprafață beneficiară a Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, în anul 2017, conform cererii numărul ……………., din Registrul unic de la Direcția pentru agricultură a județului……………./Municipiului București”.

 

4. Legumicultorii trebuie să obțină o producție de minim 2 kg tomate/mp și să valorifice o cantitate de tomate de minim 2000 kg dovedită cu documente justificative. Atenție, însă: valorificarea producției se va face în perioadele ianuarie-mai inclusiv și noiembrie – 20 decembrie, inclusiv!

5. Pentru a accesa ajutorul de minimis, fermierii trebuie să depună o cerere-tip la Direcția Agricolă Județeană, precum și o serie de documente, astfel:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
b) copie a atestatului de producător;
c)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
d)dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e)adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul 2017 în baza oricărui act juridic care conferă
dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
f)declarație pe propria răspundere

Documentele prevăzute la a) şi c) sunt prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

Category: Arad
Tags: , , , ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog introdu o adresă email validă.

Meniu