S-a afişat lista profesorilor care pot obţine gradaţie de merit

Niciun comentariu

Pe site-ul ISJ Arad, precum și la avizierul ISJ Arad, au fost afișate punctajele acordate în urma evaluării dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit. Din cele 204 dosare depuse, au fost evaluate 201, dintre care 166 pentru personalul didactic, 15 pentru personalul cu funcții de conducere, îndrumare și control și 20 pentru personalul didactic auxiliar. Un număr de 2 dosare nu au fost evaluate datorită faptului că nu au fost alocate locuri la disciplinele respective iar un candidat și-a retras dosarul. La trei discipline au fost depuse mai puține dosare decât numărul de locuri alocat. Eventualele contestații pot fi depuse la secretariatul ISJ Arad, în perioada 19-20 mai 2016, în intervalul orar 12.00-16.00. Rezultatele finale urmează a fi afișate în data de 27 mai 2016.

Category: Arad
Tags: , , , ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog introdu o adresă email validă.

Meniu