Lovitură grea pentru judeţul Arad: Ministerul Dezvoltării ne obligă să restituim banii investiţi la Spitalul Judeţean

Niciun comentariu

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a transmis instituţiei „Judeţul Arad” Decizia 60/07.06.2016 de reziliere a Contractului de finanţare nr. 4602/31.07.2014 având ca obiect finanţarea proiectului cu titlul „Ambulatoriu integrat din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad – reabilitare/modernizare, dezvoltare şi echipare cu aparatură de specialitate”, cod SMIS 25319. Prin această decizie, Ministerul comunică instituţiei „Judeţul Arad” obligaţia de a restitui suma de 7.485.781,14 lei (801.135,84 lei – cofinanţare bugetul de stat, 5.238.195,85 lei – FEDR, 1.446.449,45 lei – TVA), aferentă lucrărilor efectuate realizarea de lucrări de reamenajare, recompartimentare, anvelopare termică a clădirii în care este amplasat ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

Pentru conformitate, precizăm că Judeţul Arad a implementat cu data de 1 august 2014 proiectul „Ambulatoriul Integrat din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad – reabilitare/modernizare , dezvoltare şi echipare cu aparatură de specialitate”. Contractul de finanţare a fost semnat la data de 31 iulie 2014 între Judeţul Arad şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de organism intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 3.

În fapt, suma care trebuie restituită şi pentru care Judeţul Arad a fost notificat reprezintă finanţarea primei părţi a proiectului, respectiv realizarea de lucrări de reamenajare, recompartimentare, anvelopare termică a clădirii în care este amplasat ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. La data de 30 decembrie 2014 a fost semnat contractul „Lucrări de reabilitare, modernizare, dezvoltare a clădirii ambulatoriu pediatrie şi adulţi, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad” între  SC Amahouse SRL şi SC Microcomputer Service SA. Lucrările s-au desfăşurat conform contractului şi s-au încheiat la data de 10 octombrie 2015. În concluzie, este vorba de o lucrare realizată, recepţionată şi care corespunde în totalitate cerinţelor proiectului!

Cea de-a doua componentă a proiectului, „Furnizare, instalare, punere în funcţiune şi instruire personal echipamente medicale aferente proiectului Ambulatoriu Integrat din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad – reabilitare/modenizare, dezvoltare şi echipare cu aparatură de specialitate” a fost transmisă spre publicare pe SEAP (Sistemul European de Achiziţii Publice) în data de 9 aprilie 2015. Ulterior procedura a fost anulată în SEAP la data de 20 octombrie 2015 pe motiv că reprezentantul uneia dintre ofertanţi a fost trimis în judecată pentru fapte de corupţie. S-a anulat procedura pentru că au existat suspiciuni privind corectitudinea desfăşurării licitaţiei. În plus, în perioada de evaluare a ofertelor, în mass-media locală au apărut informaţii cu privire la cele două oferte depuse. În aceste condiţii, comisia de evaluare a constatat că procedura de achiziţie publică a fost viciată motiv pentru care a hotărât anularea procedurii pentu achiziţionarea echipamentelor, pentru a nu intra sub incidenţa clauzelor existente la art.14 din contractul de finanţare, comisia adoptând exclusiv conduita legală. Această decizie a fost luată inclusiv în urma ridicării de către Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Timişoara, a unor copii după diferite înscrisuri (cf. Procesului Verbal din 27 iulie, 2015), referitoare la această licitaţie.

Reprezentanţii instituţiei precizează că s-a înaintat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice o adresă prin care Ministerul a fost informat cu privire la implementarea proiectului „Ambulatoriul Integrat din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad – reabilitare/modernizare , dezvoltare şi echipare cu aparatură de specialitate”.

Judeţul Arad apreciază că în speţa de faţă este incidentă clauza prevăzută la art.20 alin.1 din  contractul de finanţare care prevede că „în cazuri excepţionale şi temeinic dovedite, inclusiv cazurile de forţă majoră, AM POR poate decide să rezilieze contractul printr-o notificare scrisă fără a fi solicitată restituirea finanţării nerambursabile deja plătite”. Judeţul Arad consideră ca s-a aflat în prezenţa unui caz execepţional, din moment ce comisia de evaluare a ofertelor a acţionat cu bună credinţă, în sensul că a anulat procedura de achiziţie publică, tocmai în scopul de a respecta atât prevederile legale în această materie, cât şi clauzele contractului de finanţare. Mai mult decât atât, vicierea procedurii de achiziţie publică, prin nerespectarea confidenţialităţii în perioada de evaluare a ofertelor, a datelor cuprinse în ofertele depuse şi încercarea de fraudare a procedurii de achiziţie publică transmisă spre publicare constituie un caz excepţional, în opinia reprezentanţilor Judeţului Arad, mai ales că termenul „caz excepţional”, deşi prevăzut, nu are o definiţie exactă în contractul de finanţare.

În plus, din adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din 18 februarie 2016 se arată că nu există suspiciuni de neregulă/fraudă şi nu au fost iniţiate acţiuni de control finalizate cu titlu de creanţă asupra proiectului”.

„Am făcut un istoric al proiectului pentru a arăta toate elementele care au dus la această decizie a Ministerului. De la început, proiectul a avut două componente de sine stătătoare, prima legată de infrastructură, iar cea de a doua de achiziţionare de aparatură medicală. Două componente distincte, cu două obiecte de activitate distincte. Este normal ca şi finanţarea acestora să fie distinctă! Pentru a nu greva bugetul Consiliului Judeţean Arad de o sumă atât de importantă, circa 7,5 milioane de lei, în bugetul instituţiei pe anul 2016 a fost prevăzută suma care ar trebui restituită. Dar, vom căuta orice căi de atacare a acestei notificări, pentru că ni se pare injustă”, a precizat Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

Category: Arad
Tags: , , , ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog introdu o adresă email validă.

Meniu