Marea majoritatate a cabinetelor notariale tarifau conform grilei de 1%. La semnarea contractului final, saptamana viitoare / luna urmatoare / anul urmator, la plata restului de pret costul notarial ar fi de 5.700 minus ce ai platit la avans.

Pe noile norme, conform Ordinul Ministerului Justitiei nr. 3926/C/2018 pentru modificarea si completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul MJ nr. 46/C/2011, publicat in Monitorul Oficial nr. 895 din 24 octombrie 2018, suma platita la semnarea antecontractului nu mai este dedusa din costul final. Conform pct 11 din Ordinul mai sus mentionat dat fiind ca la pct 11 se specifica:

„11. La articolul 12, alineatul (6) se abroga.”

Art. 12, alin. 6.

„(6) Pentru antecontractul sau promisiunea de vanzare, onorariul se stabileste in raport cu valoarea partii din pret platita, indiferent de natura bunului, potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. a). In cazul in care contractul de vanzare-cumparare se va autentifica la acelasi birou notarial la care s-a autentificat si antecontractul de vanzare-cumparare, din onorariul final stabilit pentru contract se deduce onorariul achitat pentru antecontract. Pentru autentificarea promisiunilor bilaterale sau unilaterale privind instrainarea dreptului de proprietate sau constituirea altor drepturi reale imobiliare, daca nu se confirma primirea unei sume de bani, onorariul se calculeaza potrivit anexei nr. 1 pct. 6.”