SIFONARE DE FONDURI EUROPENE LA CJA. COMISIA EUROPEANA SI OLAF AU FOST SESIZATE

cja1

Consiliul Judeţean Arad stă pe un butoi cu pulbere. O spuneam în urmă cu mai bine de două luni, într-un  material publicat pe LiveArad.ro, despre situaţia proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în județul Arad”, finanţat din fonduri europene. La acea vreme, scriam despre faptul că la Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară creată pentru a implementa proiectul respectiv sunt probleme grave, începând de la dispariţia sau deteriorarea a sute de pubele, continuând cu maşinile care au fost distruse, s-au furat piese de pe multe dintre ele, continuând cu problema unor contracte, lucrări şi aşa mai departe.

Iată că cele scrise de noi în urmă cu mai bine de două luni încep să se adeverească. Oficiul European de Luptă Antifraudă şi Comisia Europeană au fost sesizate cu privire la neregulile grave de la ADI Deşeuri, nereguli care din informaţiile noastre se încearcă să fie ascunse sub preş. Joi, am primit această plângere adresată OLAF pe adresa noastră de email, aşa cum au primit-o şi celelalte ziare din Arad, care suntem curioşi dacă vor publica vreun cuvânt despre această sifonare de bani europeni sau vom avea din nou parte de un interviu cu Ţolea, care să ne liniştească şi să ne asigure că totul este în regulă. Şi că va învinge, aşa cum a făcut-o şi miercuri, când a fost trimis acasă de partid.

Noi vă oferim mai jos, integral, plângerea extrem de bine documentată adresată Comisiei Europene şi Olaf, precum şi câteva fotografi primite pe adresa redacţiei.

 

 

„Către Comisia Europeană

În atenţia – F.E.D.R,
-P.O S. Mediu
-O.L.A.F.
-Agenţia Naţională de Integritate – România
– Ministerul Sănătăţii – Direcţia Generală de Sănătate Publică
– Ministerul Mediului – Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului

Suntem un grup de cetăţeni din judeţul Arad care locuim atât în comunele judeţului cât şi în oraşele de pe raza judeţului Arad.

Ne adresăm instituţiilor dumneavoastră pentru a vă ruga să interveniţi în regim de urgenţă pentru reglementarea unor probleme de care am aflat şi considerăm că ar fi de competenţa dumneavoastră instituţională, probleme care urmează să afecteze într-un viitor apropiat atât viaţa noastră cât şi a tuturor locuitorilor judeţului Arad prin implementarea Sistemului Integrat  de Gestiune a deşeurilor solide în judeţul Arad,(S.I.M.D.S), proeict implementat prin fonduri structurale accesate de la Uniunea Europeană de către Consiliul Judeţean Arad în valoare de 112905765 Lei.

Iniţial am fost entuziasmaţi de acest proiect crezând că astfel vom beneficia de servicii de colectare a deşeurilor la nivel european. Pe măsura aflării detaliilor despre proiect însă entuziasmul ne-a dispărut…. dându-ne seama că de fapt nu este decât un proiect care trebuia să fie bifat la lucruri realizate de către autorităţile judeţene, noi beneficiarii serviciului vom fi cei mai dezavantajaţi.

Cunoaştem şi problemele apărute în derularea acestui proiect care a început să se deruleze încă din anul 2009 şi nu din anul 2010 aşa cum este prezentat la ora actuală de autoritatea judeţeană constiuită în acest sens (A.D.I. Deşeuri Arad), problemele apărute cu decalarea termenelor de construcţie la staţiile de transfer, sortare sau compostare care sunt componente ale proiectului.

Încă de la început ţinem să facem precizarea că acest Proiect are un caracter profund discriminatoriu creind discrepanţe majore în ceea ce priveşte serviciul public de colectare a deşeurilor de la populaţia de la sat şi populaţia de la oraş în judeţul Arad. Deşi iniţial se dorea ca proiectul să asigure colectarea deşeurilor de la 98% din populaţia judeţului, în realitate acest proiect va restricţiona şi îngrădi accesul la serviciu de colectare a deşeurilor pentru populaţia din mediul rural.

La această oră (decembrie 2015) primăriile din comunele noastre şi-au organizat activitatea de colectare şi transport a deşeurilor de la populaţie în sensul că deşeurile rezultate în gospodării se ridică din poartă în poartă, această activitate de colectare din poartă în poartă urmând să nu se mai efectueze odată cu începerea colectării deşeurilor în cadrul noului proiect judeşean pentru populaţia din mediul rural! Deşi noi aşteptam o îmbunătăţire a serviciului constatăm că de fapt are loc o înrăutăţire şi o discriminare faţă de cetăţenii de la ţară în comparaţie cu cei de la oraş! Populaţia de la ţară va fi obligată să aducă deşeurile la platforme amblasate la capete de străzi care sunt uneori construite şi la 400 de metri de ultimul beneficiar…. acest fapt făcându-se în condiţiile în care populaţia este îmbătrânită în zonele de sate. Pe această cale vă rugăm insistent să păstraţi modalitatea de colectare din poartă în poartă şi să obligaţi ADI deşeuri Arad pentru a reface proiectul împreună cu firma de consultanţă şi să se ţină cont de acest aspect urmând să achiziţioneze pubele  de colectare şi pentru zona rurală , nu doar unităţi de compostare individuală aşa cum prevede proiectul în acest moment. Informaţiile pe care le avem până acum se pot verifica prin intermediul site-ului de prezentare  a proiectului www.deseuri-arad.ro. Faptul că firma de consultanţă (jaspers) nu a ţinut cont de toate realităţile din teren ne facem să credem că elaborarea proiectului s-a făcut din birou şi s-a efectuat consultanţa superficial… fiind o modalitate de fraudare a fondurilor europene…

În zona rurală conform aceluiaşi site de prezentare www.deseuri-arad.ro.se vor distribui unităţi de compostare individuală pentru pentru zonele de case fără a se ţine seama de faptul că situaţia din teren este că acel compost nu se va putea utiliza ca îngrăşământ aşa cum se doreşte a fi impus de către A.D.I deşeuri Arad la propunerea aceluiaşi consultant…, care nu a ţinut cont de faptul că în mediul rural foarte mulţi cetăţeni nu deţin grădini pentru culturi agricole pe care să poată folosi acel compost, ci au semănat gazon sau vegetaţie ornamentală. Ce vor face acei beneficiari ai serviciului cu compostul şi cu ţesuturile vegetale?

În ceea ce priveşte platformele de colectare din zona rurală chiar şi în forma actuală. Cîte persoane vor acoperi? Care este distanţa la care se vor amplasa de cel mai îndepărtat utilizator?sunt întrebări legitime la care ADI ar trebui să vă răspundă instituţional atît dumneavoastră ca finanţatori cât şi nouă ca beneficiari în condiţiile în care aceste platforme sunt construite chiar la 300-400 de metri de beneficiari, acest lucru neputând fi acceptabil din punctul nostru de vedere  fapt pentru care insistăm pe rămânerea actuală de colectare din poartă în poartă, ca o componentă esenţială a activităţii de colectare a deşeurilor de la populaţie în zona rurală în judeţul Arad, fapt care presupune modificarea urgentă a proiectului.

O altă problemă cu impact deosebit de grav asupra mediului o constituie problema compostului colectat şi procesat separat în cele două staţii de compostare prevăzute în proiect (Arad şi Ineu), aflând de pe www.deseuri-arad.ro. că, cantitatea estimată anuală este de 19000 tone pe an se pune întrebarea firească: Cum se valorifica această cantitate de compost în condiţiile în care consultantul nu a oferit cel puţin până la această dată o soluţie de valorificare decât verbal, că respectivul compost va fi dat gratuit agricultorilor ca îngrăşământ natural… dacă aceasta este soluţia pentru care consultantul a fost plătit să elaboreze proiectul vă informăm că judeţul Arad are deja o experienţă tristă cu mîlul rezultat din Staţia de epurare a municipiului Arad care a fost refuzat de către agricultori fiind deversat pe câmp şi generând pagube asupra mediului. Întrebăm instituţiile dumneavoastră se va întâmpla în mod similar şi cu compostul? Întrebarea vi se adresează deoarece consultantul şi A.D.I. deşeuri nu au răspunsul. Dacă soluţia va fi depozitarea în depozitul ecologic judeţean atunci se va ajunge ca proiectul să nu ducă la scăderea cantităţilor de deşeuri depozitatate la groapă iar acest fapt contravine capitolelor de aderare  pe mediu privind diminuarea cantităţilor depozitate la groapă eşalonat cu până la 50% ceea ce înseamnă în final INFRIGIRMENT la nivel judeţean în condiţiile în care proiectul a fost elaborat tocmai pentru a se evita Infrigirmentul pe Mediu, cu toate consecinţele acestuia…! Cum se va emite Autorizaţia de Mediu pentru câştigătorii licitaţiilor de operare a staţiilor de compostare atâta vreme cât nu există soluţia practică de valorificare a compostului?

  "Mulţumesc" - ultimul cuvânt pronunţat de Masaru Emoto înainte de a muri

Nu este de neglijat nici faptul că proiectul SIMGD – Arad încalcă legislaţia în ceea ce priveşte sănătatea populaţiei, respectiv normele legale ale ordinului Ministerului Sănătăţii privind igiena şi sănătatea publică privind mediul de viaţă al populaţiei  numărul 119 din februarie 2014 articolul 37 punctul 1, care precizeză expres că, Colectarea primară a deşeurilor menajere se face de la locul de producere în recipiente acoperite…, ceea ce nu se va mai întâmpla, proiectul SIMGD- Arad informându-ne că, colectarea nu se va mai efectua din poartă în poartă în zona rurală, mai mult ne revine obligaţia ca toţi cetăţenii, fie că vrem sau nu să ne transformăm gospodăriile în microstaţii de compostare a deşeurilor. Vă rugăm ca prin organele dumneavoastră abilitate să îndreptaţi această carenţă a proiectului pentru a fi în conformitate cu dispoziţiile legale adică colectarea din poartă în poartă şi colectarea inclusiv a compostului cu care nu avem ce sa facem!

Proiectul  nu rezolvă nici problema deşeurilor rezutate din industrie sau activităţi de producţie deşi se numeşte INTEGRAT…iar  în ceea ce priveşte deşeurile din această categorie ar trebui evitată depozitarea lor directă la groapă tocmai din aceleaşi considerente de valorificare, reciclare şi diminuare a cantităţilor depozitate.

Problema cea mai gravă este însă din punctul nostru de vedere suspiciunea rezonabilă că, deja operatorii  care vor opera se cunosc dinainte iar licitaţiile vor fi fraudate. Deşi nu a fost începută încă procedura de achiziţie privind stabilirea efectivă a operatorilor staţiilor de sortare, transfer, compostare sau a operatorilor zonali care vor efectua operaţiunile de colectare  a deşeurilor de la populaţie, instituţii publice şi agenţii economici din judeţul Arad, o mare parte din recipientele de colectare au fost deja amplasate în mai multe localităţi din judeţul Arad după cum veţi putea observa şi din fotografiile pe care le anexăm prezentei.  Foarte multe pubele sau containere de 1.1. metri cubi sunt deja distruse, iar la intrarea în operare efectivă logistica de colectare (containere şi pubele) nu vor putea fi preluate de către câştigătorii licitaţiilor, ei fiind puşi în faţa faptului împlinit de a prelua  nişte bunuri care nu mai există, acest lucru făcând autoritate contractantă (Consiliul Judeţean Arad prin A.D.I. deşeuri Arad) dispus la compromisuri în faţa operatorilor care vor pune mereu presiune asupra A.D.I. şi vor obliga la compromomisuri dăunătoare derulării corecte şi fără suspiciuni a contractelor de delegere a gestiunii. Nu în ultimul rând vă informăm că o bună parte a containerelor de 1, 1 metri cubi destinate colectării selective sunt deja utilizate în judeţul Arad pentru colectarea deşeurilor menajere….

Vă semnalăm un alt fapt extrem de grav: din informaţiile noastre aceste containere  (pentru colectarea selectivă de 1,1 metri cubi) au fost achiziţionate pentru amplasarea pe domeniul public. În realitate ele se află deja la dispoziţia unor firme private care ar trebuii conform regulamentelor cadru elaborate de către A.N.R.S.C. România să îşi achiziţioneze sau să îşi închirieze containere sau recipienţi de colectare pentru deşeurile pe care le generează şi nicidecum să utilizeze containerele achiziţionate din fonduri europene! Considerăm că aceste firme private nu au intrat în posesia containerelor fără ştiinţa A.D.I. deşeuri Arad care este principalul vinovat de această situaţie.(în sprijinul celor afirmate anexăm imagini foto cu firme care deţin şi folosesc containere achiziţionate în cadrul proiectului). Tot în ceea ce priveşte pubelele şi containerele vă informăm că cele aflate lângă aeroportul Arad (fostul terminal DHL)  acestea au fost mutate prin împingere cu un buldozer! de către noul proprietar al terenului care a dorit să efectueze pe terenul cumpărat de la C.J Arad o construcţie şi a fost împiedicat de respectivele pubele şi containere care se aflau pe terenul său. Ne îndoim că aceste pubele mai pot fi utilizate vreodată aşadar fiind deteriorate. Este vorba de aproximativ 30000 de pubele din estimările pe care le am facut din imaginile pe care le anexăm şi aproximativ 2000 de containere de diverse culor de 1.1 metri cubi. Binenânţeles că şi în acest caz câştigătorii licitaţiilor vor fi obligaţi să le preia în starea deteriorată în care se află fară speranţa de a le mai utiliza vreodată ceea ce în bună măsură înseamnă că proiectul finanţat din fonduri Europene este compromis!!!!.  Nu punem în calcul că de aproximativ 5 ani de când se află amplasate în acel loc o parte care nu se poate cuantifica s -au furat ele nefiind păzite! Vă rugăm verificaţi dacă aţi decontat cumva activităţi de pază pentru containerele şi pubelele depozitate lângă Aeroportul Arad, deoarece această pază a lipsit!. Vă rugăm să dispuneţi în regim de urgenţă inventarul recicipientelor achiziţionate prin SIMGD- Arad şi vă veţi convinge de realitatea celor semnalate.

Nu în ultimul rând vă informăm că maşinile achiziţionate pentru proiect sunt deteriorate sau descomplectate ele fiind deasemenea cumpărate în urmă cu cinci ani!.  Lăsăm la latitudinea dumneavoastră dacă consideraţi necesară verificarea celor prezentate şi dacă Fondurile structurale pentru aceast proiect falimentar şi care are o mulţime de neajunsuri pentru noi utilizatorii serviciului are rost să fie implementat în forma în care a pornit inţial neţinînd cont de realităţile din teren şi de nevoile actuale ale cetăţenilor atât din zona oraşelor cît mai ales din zona rurală a judeţului Arad care sunt în mod clar discriminaţi printr-un proiect finanţat pe Fonduri Europene!

Rugăm nu în ultimul rînd să solicitaţi Agenţiei Naţionale de Integritate din România să verifice dacă primarii şi viceprimarii de pe raza judeţului Arad nu se află în stare incompatibilitate conform legislaţiei europene şi româneşti deoarece toţi primarii şi viceprimarii din judeţul Arad au fost delgaţi ca membrii in A.D.I deşeuri Arad de la începutul derulării proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad, iar ulterior au fost retraşi dându-şi seama că se află în stare de incompatiblitate.

Aşteptăm răspunsurile  dumneavoastră la adresa arad.arad2016@hotmail.com

Cu deosebită consideraţie!

 

 

 

Bruxelles

29.12.2015“

 

Sursa: www.livearad.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Îți dorești un prieten pe viață?
Adoptă un cățel
Click aici
Îți dorești un prieten?
Adoptă un cățel
Click aici