BREAKING Aproape 50 de clasări în mega-dosarul `Murfatlar` – Prescripția faptelor îi scapă pe 49 de funcționari și angajați ai firmelor cercetate

448719 jpg

După aproape 10  ani de cercetări și opt de la declanșarea mega-dosarului Murfatlar DNA a fost nevoită să claseze pe motivul prescrierii faptelor sau a lipsei de probe concludente aproape 50 de fapte ale a tot atâtea persoane ce au fost în vizorul anchetatorilor anticorupție în toată această perioadă.

În dosarul care a ajuns pe masa judecătorilor de la Tribunalul Buzău anchetatorii prezintă succint persoanele față de care ar fi intervenit prescripția faptelor sau față de care probele nu au putut contura acuzația juridică pentru care s-a declanșat dosarul.

„În cauză, urmează a se dispune soluții de clasare pentru infracțiunile în privință cărora a intervenit prescripția sau pentru care nu există probe că au fost săvârșite de către suspecți sau inculpați.

1. Astfel, față de inculpatul Bucura Cătălin se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

– A. Pentru fapta inc. Bucura Cătălin care, în perioada septembrie 2012 – iulie 2014, în mod repetat, a pus în executare și a înlesnit punerea în executare a hotărârii de a obține, fără drept, rambursări de TVA în sumă totală de 331.136.300,68 lei, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarațiile 300 aferente lunilor septembrie 2012, octombrie 2012, iunie 2013, ianuarie și iunie 2014, depuse de S.C. Euroavipo S.A., executare care nu a produs rezultatul urmărit întrucât cererile nu au fost admise de organele fiscale, constituie tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 32 și art. 35 alin. (1) C.pen. – 5 acte materiale, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 5 ani, prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. d) din C.pen., în luna iulie 2019.

B. Pentru fapta inc. Bucura Cătălin, care, în luna august 2012 și în luna februarie 2013, a înlesnit și a ajutat încheierea unor operațiuni fictive, pentru a fi înregistrate de Popescu Gheorghe Cosmin în actele contabile și în alte documente legale ale S.C. Murfatlar România S.A., cu scopul sustragerii de la plata sumei de 532.571 lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată, constituie complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. – acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 10 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. b) din C.pen. în luna februarie 2023.

C. Pentru fapta inc. Bucura Cătălin, care, în luna august 2012 și în luna februarie 2013, a înlesnit și a ajutat punerea în executare a hotărârii lui Popescu Gheorghe Cosmin de a obține, fără drept, rambursări de TVA în sumă totală de 44.904.571 lei, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarațiile 300 aferente lunii august 2012 și lunii februarie 2013, depuse de S.C. Murfatlar România S.A., faptă care a produs un prejudiciu de 8.067.735 lei, suma admisă la rambursare/compensare din totalul sumelor solicitate, constituie complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. – două acte materiale, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în luna februarie 2021.

2. Astfel, față de inculpatul Cîrciumaru Constantin se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

A. Pentru fapta inc. Cîrciumaru Constantin, care, în perioada octombrie 2014 – mai 2015, în mod repetat, a pus în executare hotărârea de a obține, fără drept, rambursări/compensări de TVA în sumă totală de 124.795.390 lei, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarațiile 300 aferente lunilor octombrie 2014, noiembrie 2014 și aprilie 2015, depuse de Bartenders Distilleries S.R.L., executare care nu a produs rezultatul urmărit, întrucât cererile nu au fost admise de organele fiscale, constituind tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 32 C.pen., art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen., 3 acte materiale, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 5 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. d) din C.pen. în luna mai 2020.

3. Astfel, față de inculpatul Frumosu Mihai Ștefan se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

A. Pentru fapta inc. Frumosu Mihai Ștefan, care, la 21.09.2012, a înlesnit încheierea unei operațiuni fictive, pentru a fi înregistrată în actele contabile și în alte documente legale ale S.C. Euroavipo S.A., a avut scopul ca această societate comercială să se sustragă de la plata sumei de 1.866.610 lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată, fiind încadrată juridic drept complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b) și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 10 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. b) din C.pen. în data de 20.09.2022.

B. Pentru fapta inc. Frumosu Mihai Ștefan, care, la 21.09.2012, a înlesnit punerea în executare a hotărârii de a obține, fără drept, rambursări de TVA, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarația 300 aferentă lunii septembrie 2012 depusă de S.C. Euroavipo S.A., executare care nu a produs rezultatul urmărit, întrucât cererea nu a fost admisă de organele fiscale, a privit obţinerea fără drept a unei rambursări de TVA în sumă de 11.129.390 lei, fiind încadrată juridic drept complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 din Codul penal în referire la art. 8 alin. 3 din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 32 și art. 5 din Codul penal, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 5 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. d) din C.pen. în data de 20.09.2017.

4. Astfel, față de inculpatul Ivănescu George se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

A. Pentru fapta inc. Ivănescu George, care, în luna august 2012, a înlesnit și a ajutat încheierea unor operațiuni fictive, pentru a fi înregistrate de Popescu Gheorghe Cosmin în actele contabile și în alte documente legale ale S.C. Murfatlar România S.A., cu scopul sustragerii acestei societăţi de la plata TVA şi altor obligaţii fiscale restante, constituind complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.pen., acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 10 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. b) din C.pen. în data de 30.08.2022.

B. Pentru fapta inc. Ivănescu George, care, în luna august 2012, a înlesnit și a ajutat punerea în executare a hotărârii lui Popescu Gheorghe Cosmin de a obține, fără drept, rambursări de TVA de 8.529.550 lei, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarația 300 aferentă lunii august 2012, depusă de S.C. Murfatlar România S.A., executare care nu a produs rezultatul urmărit, întrucât cererea nu a fost admisă de organele fiscale, constituind complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută de 48 C.pen. în referire la art. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 32 C.pen. şi art. 5 C.pen, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 5 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. d) din C.pen. în data de 30 august 2017.

5. Astfel, față de inculpatul Mermeze Nicolae Marcel se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

A. Pentru fapta inc. Mermeze Nicolae Marcel, care, în luna august 2012 și în luna februarie 2013, a înlesnit și a ajutat încheierea unor operațiuni fictive, pentru a fi înregistrate de Popescu Gheorghe Cosmin în actele contabile și în alte documente legale ale S.C. Murfatlar România S.A., cu scopul sustragerii de la plata sumei de 532.571 lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată, constituind complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 26 din Codul penal 1969 raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal 1969 şi art. 5 din Codul penal 2009 (două acte materiale) – două acte materiale, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 10 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. b) din C.pen. în data de 27.02.2023.

B. Pentru fapta inc. Mermeze Nicolae Marcel, care, în luna august 2012 și în luna februarie 2013, a înlesnit și a ajutat punerea în executare a hotărârii lui Popescu Gheorghe Cosmin de a obține, fără drept, rambursări de TVA în sumă totală de 44.904.571 lei, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarațiile 300 aferente lunii august 2012 și lunii februarie 2013, depuse de S.C. Murfatlar România S.A., faptă care a produs un prejudiciu de 8.067.735 lei, suma admisă la rambursare/compensare din totalul sumelor solicitate, constituie complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată – două acte materiale, prevăzută de art. 26 din Codul penal 1969 raportat la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal 1969 şi art. 5 din Codul penal 2009, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în data de 27.02.2021.

6. Astfel, față de inculpatul Popescu Gheorghe Cosmin se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

A. Pentru faptele inc. Popescu Gheorghe Cosmin, care, în perioada august 2012 – iulie 2014, în mod repetat, a pus în executare hotărârea de a obține, fără drept, rambursări/compensări de TVA în sumă totală de 265.659.330 lei, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarațiile 300 aferente lunilor august 2012, februarie 2013, august 2013, ianuarie 2014 și iunie 2014, depuse de S.C. Murfatlar România S.A., executare care a produs rezultatul urmărit într-un caz, pentru suma de 8.067.735 lei, iar în celelalte patru nu a produs acest rezultat, întrucât cererile nu au fost admise de organele fiscale, constituind infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen., acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în data de 30.07.2022.

7. Astfel, față de inculpatul Potîrniche Cornel se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

A. Pentru fapta inc. Potîrniche Cornel, care, în luna august 2012 și în luna februarie 2013, a înlesnit și a ajutat încheierea unor operațiuni fictive, pentru a fi înregistrate de Popescu Gheorghe Cosmin în actele contabile și în alte documente legale ale S.C. Murfatlar România S.A., cu scopul sustragerii de la plata sumei de 532.571 lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată, constituind complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, – prevăzută de art. 26 din Codul penal 1969 raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal 1969 şi art. 5 din Codul penal 2009 (două acte materiale), acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 10 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. b) din C.pen. în data de 27.02.2023.

B. Pentru fapta inc. Potîrniche Cornel, care, în luna august 2012 și în luna februarie 2013, a înlesnit și a ajutat punerea în executare a hotărârii lui Popescu Gheorghe Cosmin de a obține, fără drept, rambursări de TVA în sumă totală de 44.904.571 lei, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarațiile 300 aferente lunii august 2012 și lunii februarie 2013, depuse de S.C. Murfatlar România S.A., faptă care a produs un prejudiciu de 8.067.735 lei, suma admisă la rambursare/compensare din totalul sumelor solicitate, constituind complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prevăzută de art. 26 din Codul penal 1969 raportat la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal 1969 şi art. 5 din Codul penal 2009 – două acte materiale, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în data de 27.02.2021.

8. Astfel, față de inculpatul Potîrniche Viorel se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

A. Pentru fapta inc. Potîrniche Viorel, care, la data de 25.09.2012, a înlesnit și a ajutat încheierea unor operațiuni fictive, pentru a fi înregistrate în actele contabile și în alte documente legale ale S.C. Euroavipo S.A., a avut scopul ca această societate comercială să se sustragă de la plata sumei de 1.866.610 lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată, fiind încadrată juridic drept complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 din Codul penal 1969 raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 din Codul penal 2009, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 10 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. b) din C.pen. în data de 24.09.2022.

B. Pentru fapta inc. Potîrniche Viorel, care, în perioada 25.09.2012 – octombrie 2012, a înlesnit și a ajutat punerea în executare a hotărârii de a obține, fără drept, rambursări de TVA, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarația 300 aferentă lunii septembrie 2012 depusă de S.C. Euroavipo S.A., executare care nu a produs rezultatul urmărit, întrucât cererea nu a fost admisă de organele fiscale, a privit obţinerea fără drept a unei rambursări de TVA în sumă de 11.129.390 lei, fiind încadrată juridic drept complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 din Codul penal 1969 în referire la art. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 20 din Codul penal 1969 şi a art. 5 din Codul penal 2009, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 5 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. d) din C.pen. în data de 30 octombrie 2017.

9. Astfel, față de inc. Săvoiu Sorin Vasile se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

A. Pentru faptele inc. Săvoiu Sorin Vasile, care, în perioada februarie 2013 – iunie 2014, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a înlesnit și a ajutat punerea în executare a hotărârii a hotărârii lui Popescu Gheorghe Cosmin de a obține, fără drept, rambursări de TVA în sumă totală de 257.129.780 lei, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarațiile 300 aferente lunilor februarie 2013, august 2013, ianuarie 2014 și iunie 2014, depuse de S.C. Murfatlar România S.A., faptă care a produs un prejudiciu de 8.067.735 lei, suma admisă la rambursare/compensare din totalul sumelor solicitate, constituind complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în data de 29.06.2022.

10. Astfel, față de inc. Vasilescu Cătălin Florian se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

A. Pentru faptele inc. Vasilescu Cătălin Florian, care, în perioada octombrie 2012 – august 2014, în calitate de administrator al S.C. Global Engineering S.R.L. și al S.C. Oana Management S.R.L., în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a înlesnit și a ajutat punerea în executare a hotărârii reprezentanţilor Euroavipo S.A., de a obține, fără drept, rambursări de TVA în sumă totală de 381.210.738,68 lei, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarațiile 300 aferente lunilor octombrie 2012, iunie 2014 şi august 2014, depuse de S.C. Euroavipo S.A., executare care nu a produs rezultatul urmărit, întrucât cererile nu au fost admise de organele fiscale, constituind complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 C.pen. în referire la art. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 32 C.pen., a art. 35 alin. (1) C.pen. și a art. 5 C.pen. – trei acte materiale, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 5 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. d) din C.pen. în luna 30 august 2019.

B. Pentru faptele inc. Vasilescu Cătălin Florian, care, în luna august 2012 și în luna februarie 2013, a înlesnit și a ajutat încheierea unor operațiuni fictive, pentru a fi înregistrate de Popescu Gheorghe Cosmin în actele contabile și în alte documente legale ale S.C. Murfatlar România S.A., având drept scop sustragerea de la plata sumei de 532.571 lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată, constituind complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. și a art. 5 C.pen. (două acte materiale, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 10 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. b) din C.pen. în data de 27.02.2023.

C. Pentru faptele inc. Vasilescu Cătălin Florian, care, în luna august 2012 și în luna ianuarie 2013, a înlesnit și a ajutat punerea în executare a hotărârii lui Popescu Gheorghe Cosmin de a obține, fără drept, rambursări de TVA în sumă totală de 44.904.571 lei, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarațiile 300 aferente lunii august 2012 și lunii ianuarie 2013, depuse de S.C. Murfatlar România S.A., faptă care a produs un prejudiciu de 8.067.735 lei, suma admisă la rambursare/compensare din totalul sumelor solicitate, constituind complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. și a art. 5 C.pen, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în data de 30.01.2021.

D. Pentru faptele inc. Vasilescu Cătălin Florian, în calitate de administrator al S.C. Oana Management S.R.L., care, în perioada noiembrie 2014 – aprilie 2015, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a înlesnit și a ajutat punerea în executare a hotărârii administratorului Bartenders Distilleries S.R.L. de a obține, fără drept, rambursări/compensări de TVA în sumă totală de 117.718.110 lei, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarațiile 300 aferente lunilor noiembrie 2014 și aprilie 2015, executare care nu a produs rezultatul urmărit, întrucât cererile nu au fost admise, constituind complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.pen. în referire la art. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 32 C.pen., a art. 35 alin. (1) C.pen. şi a art. 5 C.pen. – două acte materiale acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 5 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. C) din C.pen. în luna data de 29.04.2020.

11. Astfel, față de inc. Zlotea Gheorghe se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

A. Pentru faptele inc. Zlotea Gheorghe, care, în perioada septembrie 2012 – iunie 2014, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a înlesnit punerea în executare a hotărârii S.C. Euroavipo S.A. de a obține, fără drept, rambursări de TVA în sumă totală de 331.109.297,68 lei, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarațiile 300 aferente lunilor septembrie 2012, octombrie 2012, iunie 2013, ianuarie 2014 și iunie 2014 depuse de S.C. Euroavipo S.A., executare care nu a produs rezultatul urmărit, întrucât cererile nu au fost admise de organele fiscale, constituie constituind complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 C.pen. în referire la art. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 32 C.pen., a art. 35 alin. (1) C.pen. și a art. 5 C.pen. – cinci acte materiale, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 5 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. d) din C.pen. în 29.06.2019.

12. Astfel, față de inc. SC Bartenders Dsitilleries SRL se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

A. Pentru faptele societății comerciale Bartenders Distilleries S.R.L., care, în perioada octombrie 2014 – mai 2015, în mod repetat, a pus în executare hotărârea de a obține, fără drept, rambursări/compensări de TVA în sumă totală de 124.795.390 lei, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarațiile 300 aferente lunilor octombrie 2014, noiembrie 2014 și aprilie 2015, executare care nu a produs rezultatul urmărit, întrucât cererile nu au fost admise de organele fiscale, constituind tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 32 C.pen., art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. – 3 acte materiale, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 5 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. d) din C.pen. în luna 30.05.2020.

13. Astfel, față de inc. SC Compania de Surpaveghere IG SRL se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

A.1 Pentru fapta societății comerciale Compania de Supraveghere IG S.R.L., care, în luna august 2012, a înlesnit și a ajutat încheierea unor operațiuni fictive, pentru a fi înregistrate de S.C. Murfatlar România S.A. în actele contabile și în alte documente legale, în scopul sustragerii de la plata TVA şi altor obligaţii fiscale restante, constituind complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, prevăzute de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.pen., acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în luna 30.08.2020.

A.2 Pentru fapta societății comerciale Compania de Supraveghere IG S.R.L., care, în luna ianuarie 2014, a înlesnit și a ajutat încheierea unor operațiuni fictive pentru a fi înregistrate în actele contabile și în alte documente legale ale S.C. Murfatlar România S.A., cu scopul sustragerii de la plata sumei de 420.703 lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată, constituind complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, prevăzute de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.pen., acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. la data de 30.01.2022.

A.3 Pentru fapta societății comerciale Compania de Supraveghere IG S.R.L., care, în luna iunie 2014, a înlesnit și a ajutat încheierea unor operațiuni fictive pentru a fi înregistrate în actele contabile și în alte documente legale ale S.C. Murfatlar România S.A., în scopul sustragerii de la plata TVA şi altor obligaţii fiscale restante, constituie complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, prevăzute de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.pen., acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut d art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. la data de 29 iunie 2022.

B. Pentru fapta societății comerciale Compania de Supraveghere IG S.R.L., care, în lunile august 2012, ianuarie 2014 și iunie 2014, în mod repetat, a înlesnit și a ajutat punerea în executare a hotărârii lui S.C. Murfatlar România S.A. de a obține, fără drept, rambursări/compensări de TVA în sumă totală de 194.886.445 lei, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarațiile 300 aferente lunilor august 2012, ianuarie 2014 și iunie 2014, executare care nu a produs rezultatul urmărit, întrucât cererile nu au fost admise de organele fiscale, constituind complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.pen. în referire la art. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 32 C.pen., art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. – trei acte materiale, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 5 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. d) din C.pen. în luna 29 iunie 2019.

14. Astfel, față de inc. Dante’s Management S.R.L. se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

A. Pentru fapta societății comerciale Dante’s Management S.R.L., care, în luna august 2012 și în luna februarie 2013, a înlesnit și a ajutat încheierea unor operațiuni fictive, pentru a fi înregistrate de Popescu Gheorghe Cosmin în actele contabile și în alte documente legale ale S.C. Murfatlar România S.A., cu scopul sustragerii de la plata sumei de 532.571 lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată, constituind complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, în formă continuată – două acte materiale, art. 26 din Codul penal 1969 raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal 1969 şi art. 5 din Codul penal 2009 (două acte materiale), acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 10 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. b) din C.pen. în luna 27.02.2023.

B. Pentru societății comerciale Dante’s Management S.R.L., care, în luna august 2012 și în luna februarie 2013, a înlesnit și a ajutat punerea în executare a hotărârii lui Popescu Gheorghe Cosmin de a obține, fără drept, rambursări de TVA în sumă totală de 44.904.571 lei, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarațiile 300 aferente lunii august 2012 și lunii februarie 2013, depuse de S.C. Murfatlar România S.A., faptă care a produs un prejudiciu de 8.067.735 lei, suma admisă la rambursare/compensare din totalul sumelor solicitate, constituind complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată – două acte materiale, prevăzută de art. 26 din Codul penal 1969 raportat la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal 1969 şi art. 5 din Codul penal 2009 (două acte materiale), acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în 27.02.2021.

15. Astfel, față de inc. SC Euroavipo SA se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

A. Pentru faptele societății comerciale Euroavipo S.A. care, în perioada septembrie 2012 – septembrie 2014, în mod repetat, a pus în executare hotărârea de a obține, fără drept, rambursări/compensări de TVA în sumă totală de 497.455.367,68 lei, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarațiile 300 aferente lunilor septembrie 2012, octombrie 2012, iunie 2013, ianuarie 2014, iunie 2014 şi august 2014, executare care nu a produs rezultatul urmărit, întrucât cererile nu au fost admise de organele fiscale, constituind tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 32, art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. – 6 acte materiale, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în luna 29 septembrie 2022.

  Kovesi, despre dosarul Microsoft: Rămâne întrebarea ce au făcut celelalte instituţii în 9 ani

B. Pentru faptele societății comerciale Euroavipo S.A. de a ajuta societatea comercială Bartenders Distilleries S.R.L., prin încheierea contractului nr. 1046/31.10.2014 și emiterea facturii nr. 1185/31.10.2014 cu valoarea de 31.333.734 lei şi TVA de 7.520.096,06 lei, care au fost înregistrate în contabilitatea S.C. Bartenders Distilleries S.R.L. și au influențat declarația 300, decontul TVA aferent lunii octombrie 2014 depus de ultima societate, cu scopul ca aceasta să obțină, fără drept, rambursări/compensări de TVA în sumă totală de 7.077.280 lei, executare care nu a produs rezultatul urmărit, întrucât cererea nu a fost admisă de organele fiscale, constituind complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 C.pen. în referire la art. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 32 şi art. 5 C.pen.. acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 5 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. d) din C.pen. în data de 30.10.2019.

16. Astfel, față de inc. SC General Management SRL se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

A. Pentru fapta societății comerciale General Management S.R.L., care, în luna august 2012 și în luna februarie 2013, a înlesnit și a ajutat încheierea unor operațiuni fictive, pentru a fi înregistrate de Popescu Gheorghe Cosmin în actele contabile și în alte documente legale ale S.C. Murfatlar România S.A., cu scopul sustragerii de la plata sumei de 532.571 lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată, constituind complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 26 din Codul penal 1969 raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal 1969 şi art. 5 din Codul penal 2009 două acte materiale, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 10 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. b) din C.pen. în data de 27.02.2021.

B. Pentru fapta societății comerciale General Management S.R.L., care, în luna august 2012 și în luna februarie 2013, a înlesnit și a ajutat punerea în executare a hotărârii lui Popescu Gheorghe Cosmin de a obține, fără drept, rambursări de TVA în sumă totală de 44.904.571 lei, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarațiile 300 aferente lunii august 2012 și lunii februarie 2013, depuse de S.C. Murfatlar România S.A., faptă care a produs un prejudiciu de 8.067.735 lei, suma admisă la rambursare/compensare din totalul sumelor solicitate, constituind complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 26 din Codul penal 1969 raportat la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal 1969 şi art. 5 din Codul penal 2009 (două acte materiale), acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în 27.02.2021.

17. Astfel, față de inc. SC Hecta Viticol SRL se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

A. Pentru fapta societății comerciale Hecta Viticol S.R.L., care, în luna august 2012 și în luna februarie 2013, a înlesnit și a ajutat încheierea unor operațiuni fictive, pentru a fi înregistrate de Popescu Gheorghe Cosmin în actele contabile și în alte documente legale ale S.C. Murfatlar România S.A., cu scopul sustragerii de la plata sumei de 532.571 lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată, constituind complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, în formă continuată – două acte materiale, prevăzută de art. 26 din Codul penal 1969 raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal 1969 şi art. 5 din Codul penal 2009, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 10 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. b) din C.pen. în data de 27.02.2023.

B. Pentru fapta societății comerciale Hecta Viticol S.R.L., care, în luna august 2012 și în luna februarie 2013, a înlesnit și a ajutat punerea în executare a hotărârii lui Popescu Gheorghe Cosmin de a obține, fără drept, rambursări de TVA în sumă totală de 44.904.571 lei, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarațiile 300 aferente lunii august 2012 și lunii februarie 2013, depuse de S.C. Murfatlar România S.A., faptă care a produs un prejudiciu de 8.067.735 lei, suma admisă la rambursare/compensare din totalul sumelor solicitate, constituind complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată- două acte materiale, prevăzută de art. 26 din Codul penal 1969 raportat la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul penal 1969 şi art. 5 din Codul penal 2009, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în data de 27.02.2021.

18. Astfel, față de inc. SC Murfatlar România SA se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

A. Pentru faptele societății comerciale Murfatlar România S.A., care, în perioada august 2012 – iulie 2014, în mod repetat, a pus în executare hotărârea de a obține, fără drept, rambursări/compensări de TVA în sumă totală de 265.659.330 lei, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarațiile 300 aferente lunilor august 2012, februarie 2013, august 2013, ianuarie 2014 și iunie 2014, executare care a produs rezultatul urmărit într-un caz, pentru suma de 8.067.735 lei, iar în celelalte patru nu a produs acest rezultat, întrucât cererile nu au fost admise de organele fiscale, constituind infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen., acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. C) din C.pen. în data de 30.07.2022.

19. Astfel, față de inc. S.C. Oana Management S.R.L. se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

A. Pentru faptele săvârșite de S.C. Oana Management S.R.L. care, în perioada iunie 2014 – august 2014, a înlesnit și a ajutat punerea în executare a hotărârii S.C. Euroavipo S.A. de a obține, fără drept, rambursări/compensări de TVA în sumă totală de 332.010.038 lei, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarațiile 300 aferente lunilor iunie 2014 şi august 2014, executare care nu a produs rezultatul urmărit, întrucât cererile nu au fost admise, constituind complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.pen. în referire la art. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 32 C.pen., a art. 35 alin. (1) C.pen. și a art. 5 C.pen. – 2 acte materiale, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în data de 30.08.2022.

B. Pentru faptele săvârșite de S.C. Oana Management S.R.L. care, în perioada noiembrie 2014 – aprilie 2015, a înlesnit și a ajutat punerea în executare a hotărârii Bartenders Distilleries S.R.L. de a obține, fără drept, rambursări/compensări de TVA în sumă totală de 117.718.110 lei, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarațiile 300 aferente lunilor noiembrie 2014 și aprilie 2015, executare care nu a produs rezultatul urmărit, întrucât cererile nu au fost admise, constituind complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.pen. în referire la art. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 32 C.pen., a art. 35 alin. (1) C.pen. și a art. 5 C.pen. – două acte materiale, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 5 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. d) din C.pen. în data de 29.04.2020.

20. Astfel, față de inc. SC Visteria Industries S.R.L. se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

A. Fapta societății comerciale Visteria Industries S.R.L., de a înlesni săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală de către S.C. Euroavipo S.A., prin emiterea facturii nr. 20/1050/25.09.2012, în valoare de 54.150.000 lei, plus TVA de 12.996.000 lei, în temeiul unei operațiuni fictive, pentru a fi evidențiată de S.C. Euroavipo S.A. în actele contabile și în declarația 300 aferentă lunii septembrie 2012, a avut scopul ca această societate comercială să se sustragă de la plata sumei de 1.866.610 lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată, fiind încadrată juridic drept complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 din Codul penal 1969 raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 din Codul penal 2009, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 10 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. b) din C.pen. în data de 24.09.2022.

B. Fapta societății comerciale Visteria Industries S.R.L., de a înlesni punerea în executare a hotărârii S.C. Euroavipo S.A. de a obține, fără drept, rambursări de TVA, prin stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoarea adăugată în declarația 300 aferentă lunii septembrie 2012 depusă de S.C. Euroavipo S.A., executare care nu a produs rezultatul urmărit, întrucât cererea nu a fost admisă de organele fiscale, a privit obţinerea fără drept a unei rambursări de TVA în sumă de 11.129.390 lei, fiind încadrată juridic drept complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 din Codul penal 1969 în referire la art. 8 alin. (3) din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 20 din Codul penal 1969 şi a art. 5 din Codul penal 2009, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în data de 29.09.2020.

21. Pentru fapta săvârșită de Badea Ciprian-Sebastian, vicepreședintele Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, împreună cu Lascu Cristian George, președintele Comisiei, Bădescu Livia, Jarda Ana, Diaconescu Daniel, Vizoli Mariana și Toma Ioana, membri ai Comisiei, la data de 12.03.2010, care constă în autorizarea S.C. Principal Company S.A. ca antrepozit fiscal de producție pentru locul din Ploiești, Str. Cuptoarelor nr. 2B, județul Prahova, cu încălcarea dispozițiilor art. 179, art. 180 alin. 1 şi art. 183 din Legea nr. 571/2003 în vigoare la data faptei, coroborate cu prevederile pct. 8 alin. 3, 4 şi 5 din H.G. nr. 44/2004 în vigoare la data faptei, cu consecința accesului S.C. Principal Company S.A. pe piața producătorilor de alcool și băuturi alcoolice cu încălcarea dispoziţiilor regimului de antrepozitare, a producerii unei pagube de 3.729.283 lei bugetului general consolidat, constând în sustragerea de la plata accizelor pentru produsele accizabile transferate de la S.C. Euroavipo Grup S.A. la S.C. Principal Company S.A., a producerii unei pagube de 246.822.845 lei bugetului general consolidat, care constă în obligaţii principale restante, generate de producţia de băuturi alcoolice, în cuantumul determinat la 28.09.2011, și a obținerii unui folos de către S.C. Euroavipo Grup S.A. și S.C. Principal Company S.A., care constă în obligații fiscale neachitate la bugetul general consolidat, constituind infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în data de 11.03.2018.

22. Astfel, față de inc. Lascu Cristian George se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

A. Pentru fapta săvârșită de Lascu Cristian George, președintele Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate (Comisia), împreună cu Badea Ciprian, vicepreședintele Comisiei, Bădescu Livia, Jarda Ana, Diaconescu Daniel, Vizoli Mariana și Toma Ioana, membri ai Comisiei, la data de 12.03.2010, care constă în autorizarea S.C. Principal Company S.A. ca antrepozit fiscal de producție pentru locul din Ploiești, Str. Cuptoarelor nr. 2B, județul Prahova, cu încălcarea dispozițiilor art. 179, art. 180 alin. 1 şi art. 183 din Legea nr. 571/2003 în vigoare la data faptei, coroborate cu prevederile pct. 8 alin. 3, 4 şi 5 din H.G. nr. 44/2004 în vigoare la data faptei, cu consecința accesului S.C. Principal Company S.A. pe piața producătorilor de alcool și băuturi alcoolice cu încălcarea dispoziţiilor regimului de antrepozitare, a producerii unei pagube de 3.729.283 lei bugetului general consolidat, constând în cuantumul accizelor pentru produsele accizabile transferate de la S.C. Euroavipo Grup S.A. la S.C. Principal Company S.A., a producerii unei pagube de 246.822.845 lei bugetului general consolidat, care constă în obligaţii principale restante, generate de producţia de băuturi alcoolice, în cuantumul determinat la 28.09.2011, a obținerii unui folos de către S.C. Euroavipo Grup S.A. și S.C. Principal Company S.A., care constă în obligații fiscale neachitate la bugetul general consolidat, constituind infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în data de 11.03.2018.

B. Pentru fapta săvârșită de Lascu Cristian George, membru al Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, împreună cu Comăniță Viorel, președintele Comisiei, Toma Ioana și Balaciu Emil Iulian, membri ai Comisiei, la data de 19.08.2011, care constă în autorizarea antrepozitului fiscal de producție deținut de S.C. Euroavipo S.A. în Poșta Câlnău, județul Buzău, cu încălcarea dispozițiilor art. 20623 alin. 1 pct. g) din Legea nr. 571/2003 în vigoare la data faptei, cu consecința accesului S.C. Euroavipo S.A. pe piața producătorilor de alcool și băuturi alcoolice cu încălcarea dispoziţiilor regimului de antrepozitare, a producerii unei pagube de 183.413.632,68 lei bugetului general consolidat, care constă în obligaţii principale restante, generate de producţia de băuturi alcoolice, și a obținerii unui folos de către S.C. Euroavipo S.A., constând în obligațiile fiscale neachitate la bugetul general consolidat, constituind infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în data de 18.08.2019.

23. Pentru fapta săvârșită de Bădescu Livia, membru al Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, împreună cu Lascu Cristian George, președintele Comisiei, Badea Ciprian-Sebastian, vicepreședintele Comisiei, și cu Jarda Ana, Diaconescu Daniel, Vizoli Mariana și Toma Ioana, membri ai Comisiei, la data de 12.03.2010, care constă în autorizarea S.C. Principal Company S.A. ca antrepozit fiscal de producție pentru locul din Ploiești, Str. Cuptoarelor nr. 2B, județul Prahova, cu încălcarea dispozițiilor art. 179, art. 180 alin. 1 şi art. 183 din Legea nr. 571/2003 în vigoare la data faptei, coroborate cu prevederile pct. 8 alin. 3, 4 şi 5 din H.G. nr. 44/2004 în vigoare la data faptei, cu consecința accesului S.C. Principal Company S.A. pe piața producătorilor de alcool și băuturi alcoolice cu încălcarea dispoziţiilor regimului de antrepozitare, a producerii unei pagube de 3.729.283 lei bugetului general consolidat, constând în sustragerea de la plata accizelor pentru produsele accizabile transferate de la S.C. Euroavipo Grup S.A. la S.C. Principal Company S.A., a producerii unei pagube de 246.822.845 lei bugetului general consolidat, care constă în obligaţii principale restante, generate de producţia de băuturi alcoolice, în cuantumul determinat la 28.09.2011, și a obținerii unui folos de către S.C. Euroavipo Grup S.A. și S.C. Principal Company S.A., care constă în obligații fiscale neachitate la bugetul general consolidat, constituind infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în data de 11.03.2018.

24. Pentru fapta săvârșită de Jarda Ana, membră a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, împreună cu Lascu Cristian George, președintele Comisiei, Badea Ciprian-Sebastian, vicepreședintele Comisiei, Bădescu Livia, Diaconescu Daniel, Vizoli Mariana și Toma Ioana, membri ai Comisiei, la data de 12.03.2010, care constă în autorizarea S.C. Principal Company S.A. ca antrepozit fiscal de producție pentru locul din Ploiești, Str. Cuptoarelor nr. 2B, județul Prahova, cu încălcarea dispozițiilor art. 179, art. 180 alin. 1 şi art. 183 din Legea nr. 571/2003 în vigoare la data faptei, coroborate cu prevederile pct. 8 alin. 3, 4 şi 5 din H.G. nr. 44/2004 în vigoare la data faptei, cu consecința accesului S.C. Principal Company S.A. pe piața producătorilor de alcool și băuturi alcoolice cu încălcarea dispoziţiilor regimului de antrepozitare, a producerii unei pagube de 3.729.283 lei bugetului general consolidat, constând în sustragerea de la plata accizelor pentru produsele accizabile transferate de la S.C. Euroavipo Grup S.A. la S.C. Principal Company S.A., a producerii unei pagube de 246.822.845 lei bugetului general consolidat, care constă în obligaţii principale restante, generate de producţia de băuturi alcoolice, în cuantumul determinat la 28.09.2011, și a obținerii unui folos de către S.C. Euroavipo Grup S.A. și S.C. Principal Company S.A., care constă în obligații fiscale neachitate la bugetul general consolidat, constituind infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în data de 11.03.2018.

25. Pentru fapta săvârșită de Vizoli Mariana, membră a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, împreună cu Lascu Cristian George, președintele Comisiei, Badea Ciprian-Sebastian, vicepreședintele Comisiei, Bădescu Livia, Jarda Ana, Diaconescu Daniel și Toma Ioana, membri ai Comisiei, la data de 12.03.2010, care constă în autorizarea S.C. Principal Company S.A. ca antrepozit fiscal de producție pentru locul din Ploiești, Str. Cuptoarelor nr. 2B, județul Prahova, cu încălcarea dispozițiilor art. 179, art. 180 alin. 1 şi art. 183 din Legea nr. 571/2003 în vigoare la data faptei, coroborate cu prevederile pct. 8 alin. 3, 4 şi 5 din H.G. nr. 44/2004 în vigoare la data faptei, cu consecința accesului S.C. Principal Company S.A. pe piața producătorilor de alcool și băuturi alcoolice cu încălcarea dispoziţiilor regimului de antrepozitare, a producerii unei pagube de 3.729.283 lei bugetului general consolidat, constând în sustragerea de la plata accizelor pentru produsele accizabile transferate de la S.C. Euroavipo Grup S.A. la S.C. Principal Company S.A., a producerii unei pagube de 246.822.845 lei bugetului general consolidat, care constă în obligaţii principale restante, generate de producţia de băuturi alcoolice, în cuantumul determinat la 28.09.2011, și a obținerii unui folos de către S.C. Euroavipo Grup S.A. și S.C. Principal Company S.A., care constă în obligații fiscale neachitate la bugetul general consolidat, constituind infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în data de 11.03.2018.

26. Astfel, față de inc. Toma Ioana se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

A. Pentru fapta săvârșită de Toma Ioana, membră a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, împreună cu Lascu Cristian George, președintele Comisiei, Badea Ciprian-Sebastian, vicepreședintele Comisiei, Bădescu Livia, Jarda Ana, Diaconescu Daniel și Vizoli Mariana membri ai Comisiei, la data de 12.03.2010, care constă în autorizarea S.C. Principal Company S.A. ca antrepozit fiscal de producție pentru locul din Ploiești, Str. Cuptoarelor nr. 2B, județul Prahova, cu încălcarea dispozițiilor art. 179, art. 180 alin. 1 şi art. 183 din Legea nr. 571/2003 în vigoare la data faptei, coroborate cu prevederile pct. 8 alin. 3, 4 şi 5 din H.G. nr. 44/2004 în vigoare la data faptei, cu consecința accesului S.C. Principal Company S.A. pe piața producătorilor de alcool și băuturi alcoolice cu încălcarea dispoziţiilor regimului de antrepozitare, a producerii unei pagube de 3.729.283 lei bugetului general consolidat, constând în sustragerea de la plata accizelor pentru produsele accizabile transferate de la S.C. Euroavipo Grup S.A. la S.C. Principal Company S.A., a producerii unei pagube de 246.822.845 lei bugetului general consolidat, care constă în obligaţii principale restante, generate de producţia de alcool și băuturi alcoolice, în cuantumul determinat la 28.09.2011, și a obținerii unui folos de către S.C. Euroavipo Grup S.A. și S.C. Principal Company S.A., care constă în obligații fiscale neachitate la bugetul general consolidat, constituind infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în data de 11.03.2018.

B. Pentru fapta săvârșită de Toma Ioana, membră a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, împreună cu Comăniță Viorel, președintele Comisiei, și cu Lascu Cristian George și Balaciu Emil Iulian, membri ai Comisiei, la data de 19.08.2011, care constă în autorizarea antrepozitului fiscal de producție deținut de S.C. Euroavipo S.A. în Poșta Câlnău, județul Buzău, cu încălcarea dispozițiilor art. 20623 alin. 1 pct. g) din Legea nr. 571/2003 în vigoare la data faptei, cu consecința accesului S.C. Euroavipo S.A. pe piața producătorilor de alcool și băuturi alcoolice cu încălcarea dispoziţiilor regimului de antrepozitare, a producerii unei pagube de 183.413.632,68 lei bugetului general consolidat și a obținerii unui folos de către S.C. Euroavipo S.A. constând în obligațiile fiscale neachitate la bugetul general consolidat, constituind infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în data de 18.08.2019.

C. Pentru fapta săvârșită de Toma Ioana, membră a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, împreună cu Comăniță Viorel, președinte al Comisiei, Tănase Irina, Diaconescu Daniel și Negruțiu Monica, membri ai Comisiei, la data de 30.01.2012, constând în reautorizarea antrepozitelor fiscale de producție deținute de S.C. Murfatlar România S.A. în Murfatlar, jud. Constanța, cu încălcarea dispozițiilor art. 20623 alin. 1 pct. g) din Legea nr. 571/2003 în vigoare la data faptei, cu consecința accesului S.C. Murfatlar România S.A. pe piața producătorilor de alcool și băuturi alcoolice cu încălcarea dispoziţiilor regimului de antrepozitare, a producerii unei pagube de 108.729.285 lei bugetului general consolidat și a obținerii unui folos de către S.C. Murfatlar România S.A., care constă în obligațiile fiscale neachitate la bugetul general consolidat, constituind infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzute de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în data de 29.01.2020.

27. Astfel, față de inc. Comăniță Viorel se va dispune soluția clasării, ca urmare a intervenirii prescripției, după cum urmează:

A. Pentru fapta săvârșită de Comăniță Viorel, președinte al Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, împreună cu Lascu Cristian George, Toma Ioana și Balaciu Emil Iulian, membri ai Comisiei, la data de 19.08.2011, care constă în autorizarea antrepozitului fiscal de producție deținut de S.C. Euroavipo S.A. în Poșta Câlnău, județul Buzău, cu încălcarea dispozițiilor art. 20623 alin. 1 pct. g) din Legea nr. 571/2003 în vigoare la data faptei, cu consecința accesului S.C. Euroavipo S.A. pe piața producătorilor de alcool și băuturi alcoolice cu încălcarea dispoziţiilor regimului de antrepozitare, a producerii unei pagube de 183.413.632,68 lei bugetului general consolidat și a obținerii unui folos de către S.C. Euroavipo S.A., care constă în obligațiile fiscale neachitate la bugetul general consolidat, constituind infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în data de 18.08.2019.

B. Pentru fapta săvârșită de Comăniță Viorel, președinte al Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, împreună cu Tănase Irina, Toma Ioana, Diaconescu Daniel și Negruțiu Monica, membri ai Comisiei, la data de 30.01.2012, constând în reautorizarea antrepozitelor fiscale de producție deținute de S.C. Murfatlar România S.A. în Murfatlar, jud. Constanța, cu încălcarea dispozițiilor art. 20623 alin. 1 pct. g) din Legea nr. 571/2003 în vigoare la data faptei, cu consecința accesului S.C. Murfatlar România S.A. pe piața producătorilor de alcool și băuturi alcoolice cu încălcarea dispoziţiilor regimului de antrepozitare, a producerii unei pagube de 108.729.285 lei bugetului general consolidat și a obținerii unui folos de către S.C. Murfatlar România S.A., care constă în obligațiile fiscale neachitate la bugetul general consolidat, constituie infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal, acțiunea penală nu mai poate fi exercitată întrucât sunt aplicabile prevederile art. 16 alin. 1 lit. f) din C.p.p., împlinindu-se termenul de prescripție de 8 ani prevăzut de art. 154 alin. 1 lit. c) din C.pen. în data de 29.01.2020.

28. Pentru fapta săvârșită de Balaciu Emil Iulian, membru al Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, împreună cu Comăniță Viorel, președintele Comisiei, Lascu Cristian George, Toma Ioana, membri ai Comisiei, la data de 19.08.2011, care constă în autorizarea antrepozitului fiscal de producție deținut de S.C. Euroavipo S.A. în Poșta Câlnău, județul Buzău, cu încălcarea dispozițiilor art. 20623 alin. 1 pct. g) din Legea nr. 571/2003 în vigoare la data faptei, pe piața producătorilor de alcool și băuturi alcoolice cu încălcarea dispoziţiilor regimului de antrepozitare, a producerii unei pagube de 183.413.632,68 lei bugetului general consolidat și a obținerii unui folos de către S.C. Euroavipo S.A.

Sursa : stiripesursa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Îți dorești un prieten pe viață?
Adoptă un cățel
Click aici
Îți dorești un prieten?
Adoptă un cățel
Click aici