Regulamentul reglementează certificatele de siguranţă a aviaţiei pentru anumite produse, piese şi echipamente aeronautice, eliberate persoanelor fizice şi juridice care îşi au locul principal de desfăşurare a activităţii în Regatul Unit, precum şi certificatele eliberate de cei care oferă pregătire în domeniul aviaţiei.
Regulamentul prelungeşte valabilitatea acestor certificate pe o perioadă de nouă luni de la data aplicării regulamentului. Dacă este necesar, Comisia va avea dreptul să prelungească suplimentar această perioadă.
Prelungirea va acorda operatorilor vizaţi şi Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (AESA) timp suficient astfel încât AESA să poată continua să elibereze certificatele necesare în temeiul articolului 68 din Regulamentul privind normele comune în domeniul aviaţiei civile, ţinând seama de statutul Regatului Unit de ţara terţă.
AESA este responsabilă de eliberarea certificatelor de tip şi de aprobările pentru organizaţii în UE. După retragerea sa din Uniune, Regatul Unit va relua aceste sarcini în îndeplinirea obligaţiilor care îi revin în calitate de ‘stat de proiectare’ în temeiul Convenţiei de la Chicago privind aviaţia civila internaţională.
Regulamentul se aplică din ziua următoare celei în care tratatele încetează să se mai aplice în cazul Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeana, cu excepţia cazului în care, până la acea dată, intra în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit.
Totuşi, pentru a permite desfăşurarea cât mai curând posibil a procedurilor administrative necesare, anumite dispoziţii se vor aplica de la intrarea în vigoare a regulamentului (ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).
Anul trecut, directorul general al Asociaţiei Internaţionale de Transport Aerian (IATA), Alexandre de Juniac, şi-a exprimat preocuparea în legătură cu viitorul legăturilor aeriene dintre Uniunea Europeană şi Marea Britanie în caz de eşec al negocierilor privind Brexitul. În opinia directorului IATA, din care fac parte 290 de companii aeriene, lumea ‘‘trebuie să se pregătească pentru orice eventualitate”.
Documentele guvernului britanic privind implicaţiile pentru transportul aerian de la început ‘fără un acord’ cu UE prezintă în mod clar extrema gravitate a mizelor şi subliniază imensa activitate ce va fi necesară pentru a menţine legăturile aeriene vitale”, a explicat De Juniac. ”Nu este vorba doar de a autoriza zborurile la decolare şi la aterizare”, a adăugat el, subliniind că ”totul, de la licenţele piloţilor la dispoziţiile în materie de securitate, trebuie să facă obiectul unui acord”.
Marea Britanie este semnatară a convențiilor internaționale din aviație, care permit companiilor aeriene să intre și să iasă din țară, prin intermediul Uniunii Europene. Odată ieșită din UE, Marea Britaie nu va mai fi parte a acestor convenții, astfel că exista posibilitatea foarte reală ca toate avioanele să rămână la sol.