Concursul pentru directorii de şcoli care au trecut de proba scrisă continuă luni

  • mandri.ro
  • October 15, 2016
  • 0

Conform calendarului anexa la OMENCS 5.080/31.08.2016 în data de 12 octombrie a avut loc proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Arad. 103 candidaţi au promovat proba, restul de 13 nerealizând punctajul minim necesar pentru promovarea probei (35 de puncte din maximul de 50). Proba scrisă a constat în rezolvarea, în maximum 120 de minute, a unui test grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în cadrul căruia s-au evaluat aptitudini cognitive în proporție de 50% și competențele manageriale ale candidaților în proporție de 50%.

Pentru candidaţii care au promovat proba scrisă concursul va continua, începând de luni 17 octombrie, conform planificării afișate pe site-ul ISJ Arad, cu probele de evaluare a curriculum-ului vitae şi cea a interviului. Analiza curriculum-ului va fi realizată în prezența candidatului prin acordarea de puncte, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în curriculum vitae. Pentru promovarea acestei etape sunt necesare minim 35 de puncte dintr-un maxim de 50. De asemenea pentru promovarea interviului, în care se apreciază scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale și a unui plan operațional, sunt necesare minim 35 de puncte din 50 posibile.

Rezultatele vor fi afișate în data de 18 noiembrie 2016 conform calendarului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *